Beleid en kwaliteit

De Inspectie van het Onderwijs controleert de kwaliteit van het onderwijs. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of de schoolorganisatie op orde is, of de docenten bevoegd zijn en het of slagingspercentage voldoende is. Dit vinden wij erg waardevol, aangezien de inspectie voor uniformiteit en transparantie voor het onderwijs zorgt. En elk jaar weer wordt bevestigd dat het onderwijs van Luzac van uitzonderlijk hoge kwaliteit is.

Landelijk gecoördineerd

Luzac staat bekend om haar kleinschalige en persoonlijke onderwijs, maar heeft tegelijkertijd de organisatiekracht van een grote school. Ons beleid wordt gecoördineerd vanuit ons hoofdkantoor in Hilversum. Daar hebben we een team van onderwijskundige experts dat zorg draagt voor de kwaliteit van ons onderwijs: de Onderwijs Beleidsgroep Luzac. Dit team houdt zich bezig met het ontwikkelen van producten die de kwaliteit van ons onderwijs en onze leerling naar het hoogst haalbare niveau tillen. Ook hebben we een Landelijk Examenbureau dat alle landelijke eindtoetsen ter voorbereiding op het examenjaar en de schoolexamens (SE’s) ontwikkelt en controleert.

De kwaliteit van ons onderwijs staat voorop

De kwaliteit van ons onderwijs is van essentieel belang, omdat het diploma de sleutel is tot het waarmaken van alle ambities van onze leerlingen. Onze schoolexamens bereiden onze leerlingen, met de juiste lesstof, vorm, methode en normering, dan ook optimaal voor op het Centraal Schriftelijk Examen. Sinds de invoering van de slaag-zakregeling moeten alle leerlingen in Nederland voor het Centraal Schriftelijk Examen gemiddeld een 5,5 halen. Slagen met bijvoorbeeld achten voor schoolexamens en vieren voor Centraal Schriftelijke Examens kan niet langer. Daarnaast mogen de leerlingen maar één 5 staan voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Wij bereiden onze leerlingen optimaal voor op hun examenperiode, zodat ze deze zelfverzekerd en succesvol doorlopen. Dit doen we met onder andere met onze Luzac Examentraining, die vanwege de bewezen methode ook veel door leerlingen uit het regulier onderwijs bij ons wordt gevolgd.

Kwaliteitswaarborging op centraal en decentraal niveau

De borging van de kwaliteit van het onderwijs wordt centraal en decentraal op alle vestigingen van Luzac toegepast. Wij werken op alle vestigingen met onze onderwijsvisie waarin maatwerk, begeleiding, aandacht en motivatie centraal staan. Leerlingen krijgen les in kleine klassen met bevoegde docenten, die allemaal bekend zijn met de RTTI-methode. Met deze methode meten we feilloos de cognitieve vaardigheden van onze leerlingen. Alle schoolexamens en landelijke eindtoetsen worden gelabeld op basis van RTTI. Zo kunnen wij meteen zien hoe de leerling presteert en krijgen we inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs.

Lage discrepantie

Met discrepantie wordt het verschil tussen het gemiddelde cijfer voor een schoolexamen en het Centraal Schriftelijk Examen bedoeld. Indien er sprake is van een groot verschil, houdt de Inspectie verscherpt toezicht. Luzac kent een lage discrepantie.

Hoge tevredenheid

Als de kwaliteit van ons onderwijs goed is, zijn onze klanten tevreden. Wij leunen nooit achterover en veranderen met het onderwijs mee. Zo zetten wij alles op alles op ons onderwijs continu te verbeteren. En daarvoor is de feedback van leerlingen, ouders en medewerkers waardevol. Onze jaarlijkse ouder- en leerling-enquêtes tonen iedere keer opnieuw aan dat de tevredenheid uitzonderlijk hoog is.