Klachtenregeling

Luzac streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat leerlingen en/of de ouder(s)/verzorgers(s) klachten hebben. Hiervoor kan men mondeling en/of schriftelijk terecht bij de schoolleiding van de vestiging.

Procedure

Luzac werkt hierbij met een vaste klachtenprocedure. De schoolleiding zal de klacht in behandeling nemen en in samenspraak met de klager er alles aan doen om de klacht op te lossen. Als de klacht onverhoopt niet naar tevredenheid wordt opgelost, is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de klachtencommissie van Luzac via het hoofdkantoor in Hilversum.

Luzac
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 447
1200 AK Hilversum
[email protected]

Ontvangen klachten worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven werkdagen, in behandeling genomen.

Geschillencommissie

In geval van een onoplosbaar geschil kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Luzac is als NRTO lid gehouden aan het oordeel van deze commissie. De gedragscode van NRTO is hier te vinden.

Klacht Examentraining

We begrijpen dat u niet tevreden bent, en vinden dat vervelend om te horen. Dank voor uw feedback!  Graag vernemen we van u waar uw klacht met betrekking tot onze examentrainingen over gaat, zodat wij er alles aan kunnen doen om deze zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen. U kunt uw klacht via onderstaand formulier aan ons laten weten. We streven ernaar om uw klacht binnen 1 week in behandeling te nemen. Bij vragen omtrent de afhandeling van uw klacht kunt u contact opnemen via [email protected]