Missie en onderwijsvisie

De onderwijsvisie van Luzac is erop gericht dat ieder kind succesvol kan zijn op het hoogst haalbare niveau, ook als dit niveau in de eerste instantie onmogelijk lijkt. Luzac zet alles op alles om samen met uw zoon of dochter een succesvolle leerroute te doorlopen. Dit realiseren wij door te werken op basis van een persoonlijk leerplan, waarbij elke leerling een uitgestippelde leerroute heeft die bij hem of haar past.

Dankzij onze effectieve onderwijsvisie en kleine klassen krijgt elke leerling alle hulp en persoonlijke aandacht die hem of haar helpt het beoogde doel te bereiken. Zo haalt iedere leerling met plezier het beste uit zichzelf. Of wij uw zoon of dochter nu kunnen helpen met een versnelde route, vakken op een hoger niveau of met extra tijd en begeleiding: wij geloven in de capaciteiten van elke leerling.

Met de juiste structuur krijgt uw zoon of dochter alle ruimte en zelfvertrouwen, maar ook meer leerplezier. Daarnaast ontdekt uw zoon of dochter dankzij het persoonlijke ontwikkelingsprogramma wat hij of zij kan en wat hij of zij wil leren. Met toekomstcoach TIM, een online platform dat door middel van uitdagingen, samenwerkingsopdrachten en feedback inzichten geeft, ontdekt de leerling wat zijn of haar kwaliteiten zijn en kan hij of zij een weloverwogen beslissing maken voor de carrière na Luzac.

Excellent maatwerk

Luzac staat bekend om het excellente maatwerk. Met een leerplan op maat zorgen wij ervoor dat we samen met uw zoon of dochter alles eruit halen wat erin zit. Van aangepaste lesroosters tot een switch van havo naar vwo. Daarnaast nemen wij alle tijd voor de vakken waar uw zoon of dochter moeite mee heeft, maar bieden wij ook de mogelijkheid om vakken waar hij of zij in uitblinkt op een hoger niveau te volgen. Met onze onderwijsvisie en aanpak kan een gemotiveerde leerling ook instromen als het schooljaar al is gestart.

Wij hanteren de RTTI-methode om de beheersing van de lesstof inzichtelijk te maken. Heeft uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig? Dan kunnen extra steunlessen helpen. Maar ook als uw zoon of dochter boven verwachting presteert kunnen wij het leerplan wijzigen en bijvoorbeeld vakken aanbieden op een hoger niveau.

Samenwerken voor het beste resultaat

In de driehoek van leerling, leerlingbegeleider en ouders kunnen wij optimaal samenwerken voor het beste resultaat. Zo stemmen we samen de leerdoelen af. Dit kan simpelweg het behalen van een diploma of certificaat zijn, maar ook beter inzicht krijgen in zijn of haar eigen kunnen of het combineren van school met een sport- of muziektalent. Hierna analyseren we continu of de leerling op koers ligt en houden we nauw contact over hoe het gaat. En zo nodig sturen we bij, in overleg met u en uw zoon of dochter. Met alle mogelijke aandacht, ruimte en hulp nemen we ieder obstakel weg. Dankzij onze aanpak krijgt de leerling meer zelfvertrouwen en de motivatie om zelf zijn of haar schouders eronder te zetten.

Groeien naar een zelfstandig, autonoom persoon

Leerlingen verlaten Luzac niet alleen met een diploma; ze zijn ook nog eens optimaal klaargestoomd voor de volgende fases van hun loopbaan. Dat realiseren we met onze eigen gecreëerde leerlijn voor Levenskunde die verder gaat dan burgerschapsvorming en leerlingen voorbereidt op hun maatschappelijke én professionele toekomst. Tijdens interactieve lessen en projecten waarin leerlingen samenwerken, bouwen ze aan hun zelfbewustzijn en onmisbare (sociale) vaardigheden voor de rest van hun leven.

We geven het vak van de brugklas tot en met het voorexamenjaar. Vier thema’s komen elk jaar terug: presenteren, persoonlijke effectiviteit, persoonlijke balans en internationalisering. Leerlingen doen binnen deze thema’s zelfkennis op en ontwikkelen vaardigheden, zoals feedback geven, effectief communiceren en presenteren. Vaardigheden die iedereen nodig heeft, maar bij andere scholen vaak onderbelicht worden. Daardoor zien studenten en werkenden er tegenop.

Voor Luzac-leerlingen zullen deze vaardigheden geen obstakel vormen; zij krijgen ze stap voor stap onder de knie tijdens verschillende, leuke opdrachten. Zo leggen we voor de internationale verdieping een connectie met scholen in Azië of Afrika. Leerlingen wisselen onder andere voorstelvideo’s en interviews uit, om Luzac-leerlingen te laten zien hoe het leven daar is en de leerlingen daar te laten zien hoe het hier is. Hiervoor slaan we de handen ineen met Globewise, een organisatie die zich inzet voor de toegang tot onderwijs voor jongeren in ontwikkelingslanden. Uiteindelijk organiseren de Luzac-leerlingen zelf een benefietevent, waarmee geld opgehaald wordt dat ten goede komt van specifieke projecten van Globewise.

Rust thuis

Onze onderwijsvisie is niet alleen gericht op een leerweg op het hoogst haalbare niveau, maar ook het hoogst haalbare leerplezier. Dankzij onze kleine klassen kennen wij de werk- en leerstijl van uw zoon of dochter, zodat we hierop goed kunnen inspelen. Huiswerk maken leerlingen grotendeels onder toezicht op school, zodat u en uw kind hier thuis niet meer aan hoeven te denken. Met onze manier van lesgeven halen de leerlingen met plezier het maximale uit zichzelf en kunnen ze zich buiten schooltijd goed ontspannen.