Certificaten

Is uw zoon of dochter op slechts enkele vakken gezakt of heeft hij of zij vakken uit een ander profiel nodig voor de gewenste vervolgopleiding? Dan hoeft hij of zij niet alle vakken opnieuw te volgen. Luzac maakt het namelijk mogelijk om één of enkele vakken te volgen, waarbij de leerling de vakken afsluit met deelcertificaten. Dit noemen we voortgezet algemeen volwassenonderwijs (VAVO).

Persoonlijk onderwijs

Dankzij onze kleine klassen krijgt uw zoon of dochter alle persoonlijke aandacht die hij of zij nodig heeft. En met het leerplan op maat halen wij eventuele barrières weg. We stippelen namelijk een leerroute uit die naadloos aansluit bij zijn of haar behoeftes. Daarnaast geeft onze manier van lesgeven de leerlingen zelfvertrouwen en leerplezier, waarmee zij het maximale uit zichzelf kunnen halen. Kortom: Wij zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat uw zoon of dochter slaagt en kan beginnen aan de volgende stap binnen zijn of haar carrière. Lees hier meer informatie over het onderwijs van Luzac.

Wat houdt VAVO in?

In principe is VAVO voor leerlingen vanaf 18 jaar oud, maar bij Luzac kunnen ook 16- en 17-jarige leerlingen deelcertificaten halen, mits ze al een middelbareschooldiploma hebben. Wij zorgen ervoor dat elke leerling zijn of haar diploma of de benodigde deelcertificaten alsnog behaalt. Dit realiseren wij met een leerplan op maat, waarmee wij uw zoon of dochter alle handvatten geven om de examens succesvol af te ronden.

Zomerschool na de eindexamens

Elk vak dat een leerling afsluit met een centraal schriftelijk eindexamen, neemt bij ons een volledig examenjaar in beslag. Dient uw zoon of dochter alleen nog voor het examenvak maatschappijleer of voor het profielwerkstuk een deelcertificaat te halen? Dan kan hij of zij in de zomer een versnelde route volgen. Zo kan uw kind alsnog op tijd slagen om na de zomer te beginnen met studeren.

Uw zoon of dochter kan zich bij de meeste vestigingen als ‘zomerleerling’ inschrijven als:

  • Hij of zij op het combinatiecijfer voor maatschappijleer en het profielwerkstuk gezakt is;
  • Hij of zij door het behalen van een hoger cijfer voor maatschappijleer slaagt.

Wilt u meer informatie over de deelcertificaten? Bel dan naar 070 – 350 84 55 of mail naar [email protected]. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Investering

Certificaat, per stuk: €3.500
Profielwerkstuk: €1.750
Maatschappijleer: €1.750

Volgt uw kind een aangepast vakkenpakket of stroomt het gedurende het schooljaar in? Dan gelden er aangepaste betalingsregels. Klik hier voor de voorwaarden, prijzen per aanpassing én kortingsregels.