Luzac werkt samen met Globewise

Luzac heeft een eigen leerlijn ontwikkeld voor levenskunde: een vak dat leerlingen van de brugklas tot het voorexamenjaar voorbereidt op hun professionele en maatschappelijke toekomst

Leerlingen ontdekken onder andere hun kwaliteiten, ontwikkelen presentatievaardigheden en leren feedback geven. Hoe je in het leven staat, wordt mede bepaald door je kijk op de wereld. Daarom geven we tevens aandacht aan een internationale verdieping, waarvoor we de handen ineenslaan met Globewise: een organisatie die zich inzet om jongeren in ontwikkelingslanden toegang te geven tot onderwijs.

Toekomstbestendige ontwikkelingshulp

Globewise focust op verbetering van het onderwijs in landen met grote economische of sociale achterstanden. Een belangrijk doel: goed onderwijs zorgt immers voor een beter toekomstperspectief. Jongeren kunnen hun ambities waarmaken, het welzijn wordt vergroot en de maatschappij versterkt. Daar draagt Globewise op verschillende manieren aan bij. Van kwalitatief onderwijs en een veilige omgeving creëren tot dagelijkse warme maaltijden verzorgen en salarissen van leraren aanvullen.

Scholen voor scholen

Leren, ontwikkelen, een mooie toekomst en elkaar willen helpen zijn thema’s die voor alle leerlingen over de hele wereld belangrijk zijn. Daarom werkt Luzac samen met Globewise om een connectie te maken met scholen in Afrika en Azië. Luzac-leerlingen staan in contact met de leerlingen van deze scholen. Zo ontdekken ze hoe het leven daar is en zien de leerlingen daar hoe het hier is.

Leerlingen sturen elkaar brieven over wie ze zijn en wat ze leuk vinden. Ze maken filmpjes over hun ambities en interviewen hun favoriete docent. En in Powerpoints vertellen ze elkaar over de bouw in het land of feestdagen.

Dat doen we niet alleen om de verschillen aan te duiden in cultuur, beleving en eten. Maar ook juist om te laten zien dat ze veel gemeenschappelijk hebben. Hun ambities zijn bijvoorbeeld eigenlijk niet heel verschillend. Meerdere leerlingen dromen van een carrière als dokter of topsporter. Daar herkennen ze elkaar in.

In het schooljaar 2022/2023 ging levenskunde en daarbij het blok ‘internationalisering’ voor het eerst van start, waarbij de connectie werd gelegd met een school in India. Vóór de start vroegen we de leerlingen wat hun beeld is van India. En na de reeks lessen doen we dat weer. Klopt het beeld dat je had? En waarin is jouw beeld veranderd? Leerlingen leren niet alleen door over de wereld buiten hun omgeving te horen, maar vormen hun beeld door er zelf mee in contact te komen.

Een fundraising evenement

Uiteindelijk werken de Luzac-leerlingen toe naar een event, waarmee geld opgehaald wordt dat ten goede komt van specifieke projecten van Globewise. Samen met Globewise heeft Luzac twee projecten in India geselecteerd voor het afsluitende fundraising event dat de leerlingen zelf organiseren:

Schoolbeurzen voor de allerarmsten

In Sarnath, een plaats in de provincie Utar Pradesh, staat een basisschool bedoeld voor kinderen van de allerarmsten. Als de kinderen deze basisschool afronden is er geen geld voor hun middelbare schoolopleiding. Globewise ondersteunt meisjes uit de sloppenwijken in de regio met een studiebeurs, waarmee lesgeld, leermiddelen, examengelden, het uniform, de maaltijden en eventuele excursies worden betaald. Hierdoor kunnen zij, anders dan hun ouders, wel een middelbare school diploma halen, met meer kans op een beter betaalde baan en dus een andere toekomst.

Lerarensalarissen

Met uitzicht op de rivier de Ganges staat in Varanasi de Little Stars School, een basisschool voor kinderen van kasteloze (en dus) arme ouders. De school is de enige school in de wijde omgeving die kinderen uit deze arme gezinnen tot klas 12 opleidt, vergelijkbaar met het opleiden voor de HAVO. De school heeft een gedegen en bevlogen docentencorps. Docenten kunnen echter meer verdienen als zij lesgeven op overheidsscholen. De basisschool heeft geen geld om de leraren een hoger salaris te bieden. Om het verloop van leraren tegen te gaan en daarmee de continuïteit van de leraren en de kwaliteit van de lessen te bewaken zorgt Globewise voor een aanvulling op het salaris van de leraren.