Luzac werkt samen met Globewise

Leren, ontwikkelen, een mooie toekomst en elkaar willen helpen zijn thema’s die voor alle leerlingen over de hele wereld van groot belang zijn. Daarom werkt Luzac samen met stichting Globewise.

Toekomstgerichte ontwikkelingshulp

Globewise focust zich op verbetering van het onderwijs in landen met grote economische of sociale achterstanden. Een belangrijk doel, goed onderwijs zorgt immers voor een beter toekomstperspectief. Jongeren kunnen hun ambities waarmaken, het welzijn wordt vergroot en de maatschappij versterkt.

Een vaste plek binnen Levenskunde

De samenwerking met Globewise is een vast onderdeel binnen onze Levenskunde-leerlijn en heeft twee doeleinden: bijdragen aan goed onderwijs voor leerlingen in ontwikkelingslanden én onze leerlingen stimuleren om met een open blik naar de wereld te kijken.

Waarom vinden we die open blik zo belangrijk? De Levenskunde-leerlijn geeft onze leerlingen zelfinzichten, zelfvertrouwen en vaardigheden die ze in de volgende fases van hun leven nodig hebben. Hoe zij in het leven staan, wordt mede bepaald door hun kijk op de wereld. Door hier aandacht aan te schenken, ontdekken leerlingen wie ze zijn en hoe ze naar de wereld kijken. Dat doen ze tijdens de lessen, maar ook door zelf met de leerlingen in contact te komen en een kijkje in elkaars leven te geven. Vorig jaar legden ze bijvoorbeeld een connectie met Indiase leerlingen. Er werden brieven verstuurd, presentaties uitgewisseld en interviews opgenomen. Allerlei onderwerpen kwamen aan bod, zoals klimaat, gebruiken, tradities en eten.

Fundraising acties

Tijdens de Levenskunde-lessen ontdekken Luzac-leerlingen niet alleen hoe belangrijk de verbetering van onderwijs in ontwikkelingslanden is, ze zamelen er ook geld voor in. De opbrengst zet stichting Globewise in voor verschillende projecten die in het teken staan van onder andere kwalitatieve lessen, een veilige leeromgeving, dagelijkse warme maaltijden voor leerlingen en een aanvulling op salarissen van leraren.

Onze leerlingen weten goed waar ze het voor doen en zetten zich dan ook vol enthousiasme in. Hoe ze dat doen, bepalen ze zelf. Van sponsors verzamelen voor je deelname aan een hardloopwedstrijd tot kunstwerken verkopen of een sportcompetitie opzetten: leerlingen organiseren allemaal hun eigen benefietactie voor Globewise. Daarbij komen allerlei vaardigheden die ze tijdens Levenskunde opdoen, zoals plannen, doelen stellen en communiceren, ook nog eens mooi tot hun recht.

Gesteunde projecten in schooljaar 22/23

In het schooljaar 2022/2023 ging levenskunde en daarbij het blok ‘internationalisering’ voor het eerst van start, waarbij de connectie werd gelegd met een school in India. Luzac-leerlingen zamelden geld in voor de volgende projecten:

Schoolbeurzen voor de allerarmsten

In Sarnath, een plaats in de provincie Utar Pradesh, staat een basisschool bedoeld voor kinderen van de allerarmsten. Als de kinderen deze basisschool afronden is er geen geld voor hun middelbare schoolopleiding. Globewise ondersteunt meisjes uit de sloppenwijken in de regio met een studiebeurs, waarmee lesgeld, leermiddelen, examengelden, het uniform, de maaltijden en eventuele excursies worden betaald. Hierdoor kunnen zij, anders dan hun ouders, wel een middelbare school diploma halen, met meer kans op een beter betaalde baan en dus een andere toekomst.

Lerarensalarissen

Met uitzicht op de rivier de Ganges staat in Varanasi de Little Stars School, een basisschool voor kinderen van kasteloze (en dus) arme ouders. De school is de enige school in de wijde omgeving die kinderen uit deze arme gezinnen tot klas 12 opleidt, vergelijkbaar met het opleiden voor de HAVO. De school heeft een gedegen en bevlogen docentencorps. Docenten kunnen echter meer verdienen als zij lesgeven op overheidsscholen. De basisschool heeft geen geld om de leraren een hoger salaris te bieden. Om het verloop van leraren tegen te gaan en daarmee de continuïteit van de leraren en de kwaliteit van de lessen te bewaken zorgt Globewise voor een aanvulling op het salaris van de leraren.