Levenskunde

Het leven van een scholier draait niet alleen maar om goede cijfers halen. Jezelf ontwikkelen en je horizon verbreden zijn minstens zo belangrijk. Luzac biedt leerlingen daarom het vak Levenskunde. Het vak is een bundeling van creatieve vakken (drama, kunst, muziek) en het vak levenskunde zelf.

Ik &…

De thema’s en vraagstukken die bij levenskunde worden behandeld:

Ik

Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wie bewonder ik?

Ik & de ander

Wat voor relatie heb ik met de mensen om me heen; vrienden, ouders, familie, mensen op school?

Ik & de wereld

Hoe kijk ik tegen de wereld aan en hoe participeer ik daarin? Denk aan: politiek, multiculturele samenleving, religie, ethiek.

Samenhang met creatieve vakken

Deze thema’s en vraagstukken komen tijdens de creatieve vakken weer terug, zodat er niet alleen over de onderwerpen gepraat wordt, maar ook op een andere manier expressie aan wordt gegeven. Hier kunnen ook events en excursies aan gekoppeld zijn. Voorbeelden: een debat in de Tweede Kamer bijwonen, met elkaar naar het Rijksmuseum of een rondleiding in een Moskee. Op deze manier ontwikkelen leerlingen zich niet alleen binnen de Luzac-muren, maar ook daarbuiten.

Doelen

Het vak levenskunde zorgt ervoor dat de autonomie van onze leerlingen wordt vergroot, dat zij moreel leren denken, werken aan hun reflectievaardigheden, meer verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen en kennismaken met zingeving.