Voorbereiding op de eindexamens

Aan het eind van het leertraject breekt de spannendste en belangrijkste periode van het voortgezet onderwijs aan: de centraal schriftelijke eindexamens. Wij zetten alles op alles om onze leerlingen hier optimaal op voor te bereiden met onder andere een op maat gemaakte interne examentraining van vier weken.

Dankzij onze kleine klassen van maximaal 12 leerlingen krijgen alle leerlingen alle persoonlijke aandacht die ze nodig hebben en worden eventuele obstakels snel opgepikt. Zo kan de docent altijd op de leerbehoefte van uw zoon of dochter inspelen.

Een persoonlijk leerplan

Om in het spannendste jaar zo goed mogelijk te helpen, maken we voor iedere leerling een persoonlijk leerplan met een planning. Zo weet uw zoon of dochter per dag en week wat hem of haar te wachten staat. We analyseren wat goed gaat en waar de leerling tegenaan loopt en passen het leerplan hier direct op aan. Daarnaast kan, indien gewenst, uw zoon of dochter extra ondersteuning krijgen tijdens de studie-uren. Zijn er na de examentraining onderwerpen die hij of zij nog wat beter wil begrijpen? Dan wordt dit vastgelegd in het persoonlijke leerplan. Zo bieden wij graag extra uitleg en leerstof waarmee uw zoon of dochter thuis verder kan oefenen.

Oefening baart kunst

Tijdens de eindexamens is niet alleen de kennis van groot belang, het draait namelijk ook om routine en inzicht. Zo leren wij uw zoon of dochter hoe hij of zij de examenvragen moet lezen, interpreteren en beantwoorden. We oefenen totdat uw zoon of dochter de vraagstelling in één opslag goed herkent en kan beantwoorden. Daarnaast behandelen de docenten verschillende leerstrategieën die het leren makkelijker maken. Kortom: wij zetten alles op alles om uw zoon of dochter optimaal voorbereid en vol zelfvertrouwen de examenperiode in te laten gaan.

Splitsing van de schoolexamens en centraal schriftelijke eindexamens

Luzac is bevoegd om zelfstandig examens af te nemen. De centraal schriftelijke eindexamens verlopen daarom ook exact hetzelfde als op een reguliere middelbare school. Tijdens het voorexamenjaar ronden de leerlingen de schoolexamens en een eventuele rekentoets zoveel mogelijk af, zodat ze zich in het examenjaar volledig op de centraal schriftelijke eindexamens kunnen focussen.

Een examenjaar op maat

De manier waarop uw kind het examenjaar doorloopt, baseren wij op zijn of haar leerbehoeften. Veel leerlingen doen net zo lang over het examenjaar als de leerlingen op het reguliere onderwijs. Heeft uw zoon of dochter extra tijd nodig? Dan kunnen we het examenjaar splitsen in twee jaren. En als uw zoon of dochter de ambitie heeft om de schooltijd juist versneld af te ronden, kan hij of zij een versneld examenjaar volgen. Tijdens dit examenjaar worden de laatste twee schooljaren gecombineerd. Scoort uw zoon of dochter op een aantal vakken zeer hoge cijfers? Dan kan hij of zij overwegen om deze vakken op een hoger niveau te volgen. Zo blijven er minder vakken over als uw zoon of dochter na de examens wil overstappen naar een hoger niveau.

Wilt u meer informatie over de voorbereiding op de eindexamens? Bel dan naar 035 – 672 10 39 of mail naar [email protected]. Wij beantwoorden graag al uw vragen.