Luzac Zomerdiploma

Oplossingen voor als eindexamenkandidaten zakken, die zijn natuurlijk nog lang niet aan de orde. Als in juni de laatste herkansingen zijn gemaakt wél! Onze route ‘Zomerdiploma’ biedt dan de kans om in augustus alsnog je diploma te halen. Een mooie oplossing om je teleurstelling om te draaien naar een succesverhaal!

Wat zijn de mogelijkheden om alsnog te slagen?

Je herschrijft bij ons je profielwerkstuk, volgt het vak maatschappijleer of rondt een nieuw schoolexamenvak (kortweg: SE-vak) af in augustus. Maar first things first: ga altijd voor een herexamen! Ook als je niet meer kunt slagen.

We hebben namelijk je definitieve cijferlijst nodig om te bepalen of je toelaatbaar bent. Om in aanmerking te komen voor Luzac Zomerschool, is het belangrijk dat je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je voldoet aan de norm van de kernvakkenregeling: voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde A of B heb je als eindcijfer maximaal één 5.
  • Door het afronden van één van de zomerschoolvakken (Spaans Elementair, NLT, informatica, profielwerkstuk of maatschappijleer) voldoe je aan de 5.5-regel voor de CSE-vakken en aan de eindcijfernorm.
  • Het inzetten van één van de zomerschoolvakken moet leiden tot een geldig diploma. Het gekozen vak moet dus passen in één van de vier profielen op havo of vwo-niveau.

Dan kan een herexamen dus een groot verschil maken!

Praktische informatie

Luzac Zomerdiploma voor de grote SE-vakken (Spaans-Elementair, NLT en informatica) start op 5 augustus en duurt drie weken. Kosten voor de grote SE-vakken bedragen €4.675,- excl. 5% betalingskorting.

Luzac Zomerdiploma voor de kleine SE-vakken (Maatschappijleer en het profielwerkstuk) start op 12 augustus en duurt één week. Kosten voor de kleine SE-vakken bedragen €2.338,- excl. 5% betalingskorting.

Het Luzac Zomerdiploma voor 2024 vindt plaats op onze vestiging in Leiden.

In het voorjaar van 2024 vind je hier meer informatie over de voorwaarden en inschrijving.

Meer over Zomerdiploma

Renee en Evelina waren gezakt, maar mogen nu tóch de vlag uithangen 
Waar je in de meeste schoolgangen tijdens de zomervakantie een speld kunt horen vallen, was het bij Luzac Leiden volle… Lees meer
De Zomerdiploma-route: in één week compensatiepunten scoren met het profielwerkstuk 
Bij Luzac Leiden volgen tientallen leerlingen in augustus de zogenoemde Zomerdiploma-route. Een snelkookpan waarin gezakte examenkandidaten hun diploma kunnen halen door… Lees meer