Privacy statement

Luzac begrijpt dat u uw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat Luzac zorgvuldig om met deze informatie. Luzac houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Luzac heeft uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt Luzac uit welke gegevens Luzac van u nodig heeft en waarvoor Luzac ze gebruikt.

Opslag van uw gegevens

Luzac slaat de persoonsgegevens die Luzac van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Luzac ontvangt tijdens het inschrijfproces voor een opleiding (ook wanneer het proces wordt afgebroken), bij aanmelding voor een nieuwsbrief of als u telefonisch of per e-mail contact met Luzac opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:

  • Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
  • Uw feedback over een opgevraagd beoordelingsexemplaar en overige informatie die u geeft.

Gebruik van uw gegevens

Luzac gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Registratie en administratieve afhandeling van uw aanvraag voor een beoordelingsexemplaar.
  • Analyses uitvoeren zodat Luzac zijn dienstverlening kan verbeteren.
  • U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
  • U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.

Verdere toelichting

Luzac anonimiseert de persoonsgegevens die Luzac gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.

In sommige gevallen werkt Luzac samen met externe dienstverleners. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.

Tot slot, het kan zijn dat Luzac door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. Luzac deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt Luzac alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

Luzac beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Luzac bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan Luzac uw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal Luzac de gegevens altijd anonimiseren.

Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken.

U kunt Luzac vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kunt u aangeven dat u wilt dat Luzac uw gegevens beperkt gebruikt. Luzac kan digitale gegevens ook voor u omzetten in een document dat u kunt afdrukken.

Wilt u een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. Luzac reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, controleert Luzac eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer Luzac volgens de wet uw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal Luzac u dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment Luzac uw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen (klik hier voor onze contactgegevens).

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik en werking van cookies

Luzac maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer komen te staan wanneer u internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Luzac gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.

Naast cookies die ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt Luzac gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies. Bekijk hier de cookies.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

Luzac kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als u graag wilt weten hoe Luzac uw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies Luzac gebruikt voor welke doelen, raden we u aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. Luzac heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 06 december 2021.