Veilige school

Kinderen presteren het best in een omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en waarin ze gezien, gehoord en begrepen worden. Waarin ze fouten mogen maken en waarin het krijgen van ondersteuning bij het bereiken van ieders persoonlijke doel geen zwakte is, maar de normaalste zaak van de wereld. Op deze manier groeit het zelfvertrouwen en neemt het leerplezier toe.

Respect

Op school en in de klas moet uw zoon of dochter zich 100% veilig voelen. Dat gaat niet alleen over pesten, maar ook over hoe we met elkaar omgaan. Respect voor de ander is een belangrijk uitgangspunt. Omdat de klassen klein zijn en het aantal leerlingen op school beperkt is, kent iedereen elkaar. Dingen blijven niet ongezien en alles wordt bespreekbaar gemaakt. Ook ontstaan er bij ons op school vriendschappen voor het leven. Luzac verwacht van haar docenten dat ze zorgen voor een duidelijke structuur in de lessen en dat ze pro-actief inspelen op eventueel veranderend of opvallend gedrag van leerlingen.

Leerlingbegeleider

Bij Luzac spelen leerlingbegeleiders een belangrijke rol in het bereiken van een veilig schoolklimaat. Zij zijn in feite vertrouwenspersonen. Ieder kind op Luzac heeft een leerlingbegeleider die samen met uw kind de juiste weg weet uit te stippelen om succes te kunnen boeken. Bij Luzac werkt de leerlingbegeleider met de leerling in persoonlijke gesprekken aan zijn of haar zelfbeeld binnen het leerproces. We vragen van leerlingen om hun best te doen, maar ze mogen ook fouten maken. Want van fouten kunnen we leren. Met RTTI geven we leerlingen feedback op verbeterpunten in het leerproces.

Duidelijke regels

Luzac is een school waar duidelijke regels gelden om de sociale veiligheid te waarborgen. Agressie, drugsgebruik en grensoverschrijdend gedrag worden niet getolereerd. Uiteraard mag u van ons verwachten dat onze school ook in letterlijke zin veilig is. Zo mogen de onderbouwleerlingen het terrein niet af in de pauzes, voldoen onze gebouwen aan alle eisen van de brandweer en zorgen we dat we goed verzekerd zijn als we met uw kind op excursie gaan. Wanneer u hierover meer wilt weten kunt u contact opnemen met de vestiging van uw keuze.