Historie Luzac

Luzac is in 1983 opgericht door Eric Jan Luzac, vanuit de overtuiging dat Nederland op zich een goed publiek onderwijssysteem kent, maar dat er ruimte was voor een sterke aanvulling. Destijds bestond er nog maar één particuliere school in het voortgezet onderwijs, in één stad.

Luzac werd opgericht met als doel om kinderen het allerbeste onderwijs te bieden, waarmee ze niet alleen het maximale uit zichzelf halen en succesvol hun schooltijd doorlopen, maar ook met veel plezier naar school gaan.

Grote verschillen ten opzichte van regulier onderwijs

De toegevoegde waarde van Luzac werd al snel herkend. Met name het versnelde examenjaar was populair en trok veel leerlingen. Luzac bood de mogelijkheid om de laatste twee jaar van hun middelbare schoolopleiding in één jaar te volgen. Daarnaast kozen veel leerlingen voor Luzac, omdat ze op hun vorige school wat vertraging hadden opgelopen of omdat ze op Luzac juist de mogelijkheid kregen op een hoger niveau te presteren. Ook bood Luzac ze de mogelijkheid te switchen van vakkenpakket. Het leerplan op maat, de kleine klassen, de extra hulplessen en de hoge mate van persoonlijke begeleiding waren sterke voordelen ten opzichte van het reguliere onderwijs.

Het centraal schriftelijke eindexamen

In 1989 kreeg Luzac een zogeheten aanwijzing van het Ministerie van Onderwijs en mocht het zelf gaan examineren. Vanaf dat moment sluiten leerlingen, net als bij andere scholen, het examenjaar af met het Centraal Schriftelijk Examen en zijn de Luzac diploma’s wettelijk erkend. Sterker nog, veel leerlingen kiezen er nog steeds specifiek voor om hun examenjaar bij Luzac te volgen of om er deelcertificaten te behalen. Ook de examentrainingen werden populair, omdat leerlingen na een examentraining van Luzac gemiddeld een punt hoger scoorden.

Leerlingbegeleiding

Typerend aan de geschiedenis van Luzac is de sterke focus op professionalisering van de begeleiding. Luzac hanteerde vanaf dag één namelijk de gedachte dat een leerling beter presteert als hij of zij goed in zijn of haar vel zit. Met de juiste persoonlijke aandacht weten de leerlingen precies wat hen te wachten staat, krijgen ze alle benodigde hulp, ontwikkelen ze zich op educatief en persoonlijk vlak en gaan ze met plezier naar school. Zo zagen we leerlingen elk schooljaar weer tot bloei komen en haalden zij prestaties die van tevoren onmogelijk werden geacht.

Van brugklas tot diploma

De vraag naar de persoonlijke aanpak van Luzac groeide. Er waren veel ouders die vroegen of hun kinderen niet eerder dan het examenjaar naar Luzac konden gaan. En zo gaf Luzac in 2006 invulling aan die wens met Luzac Lyceum. Vanaf dat moment biedt Luzac onderwijs van de brugklas tot het diploma, op alle niveaus. En instromen kan op elk moment, of een leerling nu begint in de brugklas of gedurende het schooljaar instroomt in hogere klassen.

Het leerplan op maat

Vandaag de dag staat Luzac voor excellent maatwerk. Wij stippelen een leerroute uit die naadloos aansluit bij de behoefte van de leerling. En dat kan gericht zijn op extra rust en ruimte of juist een versnelde route. Met de RTTI-methode analyseren wij wat het huidige niveau van de leerling is en hoe hij of zij kan groeien naar het gewenste, realistische niveau. En met een passende leerroute, klassen van gemiddeld 12 leerlingen en persoonlijke begeleiding groeien onze leerlingen vol zelfvertrouwen naar het hoogst haalbare niveau en gaan ze met plezier naar school. Lees hier meer over de onderwijsmethode van Luzac.