VAVO bij Luzac

Luzac biedt voortgezet particulier onderwijs, van brugklas tot diploma. Leerlingen die instromen in de examenklas zitten op Luzac College. Ons college valt onder de wetgeving van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO). Leerlingen die in de brugklas starten of instromen in een niet-examenklas, zitten op Luzac Lyceum. Ons lyceum valt onder de VO-wetgeving: de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

Doeltreffende onderwijsconcepten

In principe is het VAVO voor leerlingen van 18 jaar of ouder. Luzac benut de VAVO-wetgeving op slimme wijze, waardoor leerlingen van 16 of 17 jaar zich meestal ook kunnen inschrijven. Wij bieden doeltreffende onderwijsconcepten die een oplossing vormen voor uiteenlopende situaties. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die (te vaak) zijn blijven zitten, niet zijn geslaagd of slechts voor één vak een certificaat nodig hebben om hun diploma te completeren. En zo zijn er nog vele andere situaties denkbaar. Wij zorgen ervoor dat deze leerlingen alsnog een diploma of certificaat voor mavo/vmbo-tl, havo of vwo kunnen behalen.

Alternatieve leerroute

Doordat de VAVO-wetgeving op meerdere vlakken soepeler is dan de VO-wetgeving, kunnen wij extra wendbaar zijn. We denken creatief met onze leerlingen mee. Bij ons kunnen leerlingen vakken splitsen, het traject versnellen of juist temporiseren, bepaalde vakken op een hoger niveau volgen en school combineren met een andere (sport- of muziek)carrière.

Luzac kijkt zo min mogelijk naar het verleden. We gaan liever uit van de motivaties en ambities van vandaag.

Een greep uit onze onderwijsconcepten:

Zo bieden wij op vele manieren dé oplossing voor elke leerling.

Klik hier om meer te lezen over al onze onderwijsconcepten.