Overige begeleiding

Naast huiswerk- en leerbegeleiding op maat kan uw kind bij Luzac Studiebegeleiding gebruik maken van de volgende specifieke begeleidingsmogelijkheden:

 • Luzac Examentraining.
  Wij bereiden uw kind voor op het examen. Uit onze jarenlange ervaring weten wij dat onze voorbereiding op SE-weken en onze examentraining gemiddeld leidt tot een verhoging van een punt ten opzichte van het bestaande cijfer.
 • Begeleiding van het profielwerkstuk.
  Ook dit aandachtspunt is bekend binnen Luzac. Het PWS, al jaren onderdeel van de Luzac Summerschool, is een steeds belangrijker onderdeel van de examenperiode gebleken. Met een goed PWS bewijzen leerlingen vaak wat zij na het VO aankunnen in het vervolgonderwijs. Het wordt ook onderdeel van het portfolio waarmee toelating in hoger onderwijs voorbereid wordt.
 • Begeleiding voor leerling in groep 8, waaronder:
  • CITO-training (wordt weer voor een belangrijk deel leidend bij schooladvies!)
  • Schoolkeuze VO na advies.
 • Begeleiding brugklassers, waaronder:
  • Training studievaardigheden, “Slimmer Leren met RTTI”
  • Leervoorkeurentest
  • Voorbereiding CITO VO.
 • Begeleiding (voor-)examenleerlingen op keuze vervolgonderwijs.
 • Begeleiding eerstejaars hoger onderwijs.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de begeleidingsmogelijkheden van Luzac Studiebegeleiding? Bel dan naar 035 – 672 10 39 of mail naar [email protected]. Wij beantwoorden graag al uw vragen en denken graag met u mee over de mogelijkheden die bij uw zoon of dochter passen.