Overige begeleiding

Naast huiswerk- en leerbegeleiding op maat kan uw kind bij Luzac Studiebegeleiding gebruik maken van de volgende specifieke begeleidingsmogelijkheden:

 • Bijlesmomenten
  Naast de vaste studiebegeleidingsuren bieden wij leerlingen de mogelijkheid van extra bijlesmomenten. Zij krijgen dan van studenten op afstand extra uitleg over vakken waar zij moeite mee hebben, inclusief inhoudelijke feedback op hun leerdoelen. De studenten zijn speciaal geselecteerd op hun kennis in het betreffende vak.
 • Begeleiding van het profielwerkstuk.
  Ook dit aandachtspunt is bekend binnen Luzac. Het PWS, al jaren onderdeel van de Luzac Summerschool, is een steeds belangrijker onderdeel van de examenperiode gebleken. Met een goed PWS bewijzen leerlingen vaak wat zij na het VO aankunnen in het vervolgonderwijs. Het wordt ook onderdeel van het portfolio waarmee toelating in hoger onderwijs voorbereid wordt.
 • Begeleiding voor leerling in groep 8, waaronder:
  • Toetstraining (wordt weer voor een belangrijk deel leidend bij schooladvies!)
  • Schoolkeuze VO na advies.
 • Begeleiding brugklassers, waaronder:
  • Training studievaardigheden, “Slimmer Leren met RTTI”
  • Leervoorkeurentest
  • Voorbereiding doorstroomtoets VO.
 • Begeleiding (voor-)examenleerlingen op keuze vervolgonderwijs.
 • Begeleiding eerstejaars hoger onderwijs.
  Studiebegeleiding voor eerstejaars studenten op het MBO, HBO en WO.
 • Studie- en beroepskeuze
  Dit is een traject van een aantal maanden waarin leerlingen of studenten onderzoeken welke opleidingen of beroepen bij hen past, aan de hand van een test, coaching gesprekken en het bezoeken van open dagen.

Studiebegeleiding voor groep 7 en 8, het voortgezet onderwijs en een vervolgopleiding

Luzac Studiebegeleiding kan niet alleen gevolgd worden door leerlingen uit het voortgezet onderwijs, maar ook door leerlingen uit groep 7 en 8. Ook eerstejaars studenten van mbo, hbo of universiteit kunnen kiezen voor Luzac Studiebegeleiding, zodat zij op weg geholpen worden en vaardigheden opdoen waarmee ze ook de moeilijke vakken goed kunnen trotseren. Kortom: scholieren én studenten krijgen ieder op hun eigen manier de handvatten toegereikt om het maximale uit zichzelf te halen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de begeleidingsmogelijkheden van Luzac Studiebegeleiding? Bel dan naar 035 – 672 10 39 of mail naar [email protected]. Wij beantwoorden graag al uw vragen en denken graag met u mee over de mogelijkheden die bij uw zoon of dochter passen.