Voorwaarden inschrijving

Om zeker te weten wat u kunt verwachten en welke mogelijkheden Luzac uw kind kan bieden, vinden we een persoonlijk kennismakingsgesprek erg belangrijk. Het is handig om tijdens een kennismakingsgesprek een laatste cijferlijst of recent behaald diploma mee te nemen.

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek ontdekken we wat uw zoon of dochter motiveert en wat zijn of haar talenten en kwaliteiten zijn. Uiteraard gaan we ook in op eventuele zaken die in het verleden belemmerend waren in zijn of haar leerproces. Denk hierbij aan faalangst of concentratieproblemen. Hierdoor krijgen we een helder beeld van het profiel van uw kind en uw wensen. Vaak zijn er meerdere mogelijkheden en routes, die we uitgebreid met u doornemen. Opstromen naar een hoger niveau of sneller doorstromen faciliteren we graag.

Motivatie

Motivatie is voor ons minstens zo belangrijk als behaalde cijfers in het verleden. Op basis van uw voorkeuren brengen we een passende offerte uit. Zo kunt u alles thuis nog eens rustig nalezen en met elkaar bespreken. Het is mogelijk om eerst een gesprek te voeren zonder de aanwezigheid van uw kind, maar vóór toelating willen we wel eerst kennismaken met uw kind.

De voorwaarden voor inschrijving/toelating zijn:

• Brugklas: basisschooladvies
• Versneld examenjaar (2 in 1) mavo/vmbo-t: minimaal overgangsbewijs naar 3 vmbo-t
• Versneld examenjaar (2 in 1) havo: minimaal overgangsbewijs naar 4 havo of vmbo-t-diploma
• Versneld examenjaar (2 in 1) vwo: overgangsbewijs naar 5 vwo of havo-diploma
• Certificaten: in overleg

Uitzonderingen

Er zijn situaties denkbaar waarin een leerling die niet aan bovenstaande criteria voldoet, toch wordt toegelaten. Bijvoorbeeld leerlingen die in het buitenland op school hebben gezeten of die net niet over zijn gegaan. Een toelatingstest kan dan onderdeel van de procedure uitmaken. Ook kan gekozen worden voor een tweejarige variant in plaats van een versneld examentraject.