Tegemoetkoming studiekosten

Het is mogelijk om bij DUO een “tegemoetkoming in de schoolkosten” aan te vragen. Hoeveel tegemoetkoming je krijgt is afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld hoeveel lesuren je volgt. Hieronder staat uitgelegd hoeveel tegemoetkoming je kunt ontvangen en hoe je deze aanvraagt.

Volledig pakket

Ben je 18 jaar of ouder en volg je een volledig pakket bij Luzac (mavo 7 vakken, havo 7 vakken, vwo 8 vakken)? Dan heb je recht op een bedrag van € 117,20,- per maand als je thuis woont en € 273,26- per maand als je uit huis woont. Dit bedrag is een (basis)gift en hoef je dus niet terug te betalen. Of je (bovenop de basisgift) recht hebt op een aanvullende toelage, hangt af van het inkomen van je ouders en hun partners. Gebruik de rekenhulp op de website van DUO om te zien hoeveel je maximaal kunt ontvangen. Zit je al op Luzac? Dan start de vergoeding in het kwartaal na je 18e verjaardag. Als je al 18 bent als je bij Luzac op school komt, dan geldt de inschrijfdatum bij Luzac als startdatum.

Hoe vraag je de tegemoetkoming aan?

 • Ga naar duo.nl
 • Kies ‘Scholier vmbo, havo of vwo’
 • Kies ‘Een tegemoetkoming aanvragen’
 • Download het digitale formulier ‘Aanvragen tegemoetkoming scholieren’
 • Vul het formulier in
 • Stuur het in

Deelpakket

Ben je 18 jaar of ouder en volg je een deelpakket van minimaal 4,5 klokuren les per week bij Luzac? Dan heb je recht op een jaarlijkse gift als tegemoetkoming voor het cursusgeld én voor de schoolkosten. De hoogte van deze gift is afhankelijk van het aantal klokuren dat je aan lessen volgt en het inkomen van jou en je partner. Op je vestiging kunnen ze je precies vertellen hoeveel klokuren per week les je hebt.

 • Volg je tussen de 4,5 en 9 klokuren per week les, dan ontvang je maximaal € 240,- tegemoetkoming voor het cursusgeld en maximaal € 210,86 tegemoetkoming in de schoolkosten;
 • Volg je meer dan 9 uur klokuren les per week, dan ontvang je maximaal € 360,- tegemoetkoming voor het cursusgeld en maximaal € 312,98 tegemoetkoming in de schoolkosten.

Of je recht hebt op deze tegemoetkomingen hangt af van het gezamenlijke inkomen van jou en je eventuele partner. Er wordt gekeken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Bij een inkomen van maximaal € 33.650,- in 2014, krijg je de maximale tegemoetkoming, hoe hoger het inkomen, des te lager de tegemoetkoming. Vraag deze tegemoetkoming uiterlijk op je laatste schooldag aan. Twee weken na bericht van DUO krijg je alles in één keer uitbetaald.

Hoe vraag je de tegemoetkoming aan?

 • Ga naar duo.nl
 • Kies ‘Scholier vmbo, havo of vwo’
 • Kies ‘Een deeltijdopleiding volgen’
 • Download het digitale formulier ‘Aanvragen tegemoetkoming deeltijders’
 • Vul het formulier in
 • Laat de schoolverklaring op jouw vestiging invullen
 • Stuur het in

Jonger dan 18

Voor kinderen jonger dan 18 jaar ontvangen ouders kinderbijslag. Daarnaast is er voor ouders met een inkomen tot een bepaald bedrag een aanvullend kindgebonden budget.

Deze pagina is gebaseerd op gegevens van www.DUO.nl in januari 2020. Wijzigingen voorbehouden. Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Wil je weten hoeveel tegemoetkoming je kunt ontvangen, neem dan contact op met DUO.