Risico en restitutie

Leerlingen starten vaak vol enthousiasme. Toch lopen zaken soms anders dan gedacht. Hoewel de uitval bij Luzac laag is, vallen er jaarlijks leerlingen uit door ziekte, onvoldoende prestaties of andere redenen. Wanneer een leerling stopt, vindt restitutie plaats.

Wij stellen ons flexibel op, de opzegtermijn van onze overeenkomst is slechts één maand. U ontvangt het reeds betaalde studiegeld naar rato en minus een drempel van 10% terug, daarbij hebben we het schooljaar in tien maanden verdeeld (september tot en met juni).

Bij Luzac tekent u een overeenkomst die loopt tot en met het examen van de leerling. De duur is afhankelijk van wanneer uw kind start. Opzeggen kan echter altijd. Op de overeenkomst zijn algemene bepalingen van toepassing. Deze vindt u hier.