Persoonlijke aandacht

Persoonlijke aandacht is een belangrijke succesfactor van Luzac. Door ons kleinschalige en wendbare onderwijs wordt uw kind voor de volle honderd procent gezien, gehoord en begrepen.

Wat het vertrekpunt van uw kind ook is, dat het bij ons op school ‘aan de bak’ moet, is zeker. Niet elke leerling kan zich daar elke dag toe zetten. En laten we eerlijk zijn, dat hoort ook een beetje bij de leeftijd. Doordat we uw zoon of dochter écht kennen, weten we altijd weer zijn of haar juiste snaar te raken. De vaart en motivatie moeten er immers in blijven, dus wij zorgen dat uw kind ‘on track’ blijft.

Wat houdt de persoonlijke begeleiding bij Luzac precies in?

Persoonlijk onderwijs start met een persoonlijk gesprek. Wij maken graag uitgebreid kennis met onze nieuwe leerling en met u als ouders. Tijdens deze eerste kennismaking bespreken we de talenten, valkuilen en ambities van uw kind. Ook staan we stil bij uw eventuele specifieke wensen en zorgen. Vervolgens stellen we met elkaar de belangrijkste doelen vast. Doelen die uitdagend, maar ook realistisch en haalbaar zijn. Uw zoon of dochter beseft dat er écht iets staat te gebeuren. Hij of zij staat daar niet alleen voor, wij bieden hulp, sturing en motivatie.

Bij Luzac krijgt elke leerling een eigen leerlingbegeleider. Deze plant regelmatig gesprekken met uw zoon of dochter in. Ook houdt diegene samen met de overige docenten de voortgang van het persoonlijk plan in de gaten. De ene leerling geeft zelf dingen aan, de andere laat dingen wat meer op z’n beloop.

Bij Luzac verdwijnt een leerling nooit van de radar, we zien en horen alles. Hierdoor kunnen we op tijd zaken bespreekbaar maken en zo nodig bijsturen. We wachten niet met eventuele hulplessen tot de rapportvergadering, maar plannen extra lessen direct in. Uiteraard wordt u als ouder ook betrokken in dit proces. Als wij zien dat een leerling meer kan, stellen we het doel bij. Hierbij staat voorop dat doelen realistisch en dus haalbaar moeten zijn.

Kortom, Luzac biedt begeleiding op maat. Mocht uw kind ergens extra hulp bij nodig hebben, dan wordt dat direct geregeld. Soms is eenmalig wat meer uitleg nodig bij een bepaald vak of heeft uw kind intensievere hulp nodig bij de aanpak van een vak. Het leren leren is in feite een vak op zich, waar we graag optimaal aandacht aan besteden. Soms lukt het gewoon even niet om al het werk ingepland te krijgen en ‘op schema’ uit te voeren. Het kan dan prettig zijn als iemand meekijkt en voor overzicht en structuur zorgt. Extra hulp is er ook voor leerlingen met uitdagingen zoals dyslexie.

Leerlingen hebben baat bij onze duidelijke structuur. Het schooljaar, de week, de dag, zelfs elk uur kent een vaste structuur en zorgt voor houvast. Ook leerlingen met lichte leer- en concentratieproblemen blijven hierdoor goed aangehaakt. Als leerlingen weten waar ze aan toe zijn, zich veilig voelen én voldoende aandacht en hulp krijgen, verleggen ze vol zelfvertrouwen hun grenzen.

In het examenjaar komt de studiekeuze ineens dichtbij. In dat jaar gaan we samen ook een stap verder. Dat doen we met de rapportage FutureMe. Hiervoor vult de leerling een vragenlijst in. Deze vragen gaan over wat hij of zij belangrijk vindt, leuk vindt en waar hij of zij aanleg voor heeft. Als we dat weten, bekijken we waar de kansen liggen. Dat vertaalt zich in zogenoemde werkvelden. FutureMe laat dus vooral kansen zien. Iedereen wil graag een goede keuze maken en met FutureMe komt een leerling heel veel nuttige dingen te weten over zichzelf.

Kortom, bij Luzac word je gezien en helpen we leerlingen om hun doelen te bereiken.