Leerroutes

Al meteen bij de eerste kennismaking verkennen we samen met de leerling en ouder(s) welke mogelijkheden leerlingen bij Luzac hebben. Daarbij gaan we op zoek naar kansen binnen een reëel perspectief op succes. Die kans op succes wordt vergroot door een lesprogramma dat aansluit bij de leermogelijkheden van een leerling; dat is wat wij een leerroute noemen.

Drijfveren

De motivatie van uw kind is cruciaal in het bepalen van de mogelijkheden. We onderzoeken met de leerling wat zijn of haar drijfveren zijn en hoe die bij ons kunnen worden ingezet om het persoonlijke doel te bereiken. Dat doel kan te maken hebben met overgang, opstromen, het behalen van een diploma, vakken op een hoger niveau volgen of het behalen van hogere cijfers.

Maximale succeservaring

Uiteraard is de haalbaarheid van een persoonlijk doel van belang. Versnellen of opstromen is wat ons betreft geen doel op zich. Van belang is dat de leerroute een maximale succeservaring bij de leerling oplevert en dat kan alleen als we kijken naar de individuele mogelijkheden van uw kind.

Wendbaar

Een aantal keer per jaar evalueren we of de leerroute die we met elkaar hebben uitgestippeld nog de juiste is. Als dat nodig is, stellen we het doel bij. Dat kan betekenen dat leerlingen een extra vak oppakken, alsnog een vak op een hoger niveau gaan doen, een wijziging in het pakket aanbrengen of alsnog opstromen. Het kan ook zijn dat we er samen voor kiezen om te temporiseren, door bijvoorbeeld voor minder vakken examen te doen of de vakken uit te spreiden over een langere periode. Door de kleinschalige setting is het voor Luzac mogelijk om wendbaar om te gaan met leerroutes. We denken altijd met uw kind en met u als ouders mee, we doen het met elkaar.