Duale carrière

Luzac is erop ingericht om onderwijs naar de leerlingen toe te organiseren. Zeker wanneer een leerling een duale carrière volgt, bijvoorbeeld door school te combineren met topsport, een muzikale carrière of ondernemerschap. Dit doen we door wendbaar en flexibel te zijn. We versnellen als het kan en vertragen als het nodig is. We kennen alle mogelijkheden binnen de onderwijswetgeving en kunnen daarbinnen vele wegen bewandelen.

Optimale ondersteuning

Onze flexibiliteit komt ook tot uiting in onze roosters. Die gaan uit van leerlingen, niet van klassen. Hierdoor voelen veel leerlingen met een druk leven naast school, bijvoorbeeld door een sport- of muziekcarrière of een eigen onderneming, zich optimaal ondersteund door Luzac.

Hoogst haalbare niveau

Wij helpen leerlingen bij het bereiken van zowel hun persoonlijke doelen als hun leerdoelen. Kortom: uw zoon of dochter excelleert op het hoogst haalbare niveau, zonder dat zijn of haar sportieve-, muzikale- of bedrijfssuccessen hieronder lijden.

Voor sporters

Is uw kind een talentvol sporter, maar heeft het ook graag een krachtig back-up plan? Bij Luzac maken we ruim baan voor de sportieve activiteiten van leerlingen, zonder in te leveren op het effect van ons resultaatgerichte onderwijs. We kijken hierbij niet naar een NOC*NSF status, want wij weten: juist als jonge sporters deze status nog niet hebben of deze wegens een dip of blessure tijdelijk kwijt zijn, hebben zij extra ruimte en ondersteuning vanuit school nodig.

Eigen karakter en dynamiek

Elke sport heeft een eigen karakter en dynamiek. Trainingstijden, piekmomenten, eventuele buitenlandse wedstrijden; onze sportende leerlingen hebben allemaal hun eigen programma en doelen. Om deze reden hebben we geen ‘sportklas’, maar heeft elke sporter een rooster dat zo goed mogelijk aansluit bij zijn of haar trainings- en wedstrijdschema. Beheerst een leerling een vak al erg goed, dan kunnen we daar flexibeler mee omgaan. Is een vak moeilijk, dan bieden we extra hulplessen op de momenten waarop dit kan. Soms ronden we vakken af in de zomervakantie zodat er in andere periodes meer rust ontstaat.

Ruimte creëren voor de top

Om de echte top te bereiken, moet een sporter zich kunnen focussen op die ene belangrijke wedstrijd of dat ene beslissende toernooi. Die ruimte creëren wij graag. Als dat nodig of gewenst is, kan onze betrokkenheid ver gaan. Denk bijvoorbeeld aan afstemming met coaches. Kortom: de sporttas is voor sportkleding, niet voor schoolboeken.