Terug naar alle nieuwsberichten

Een last van de schouders in de aanloop naar de Cito-toets; ontdek de Cito-trainingen van Powered by Luzac

De Cito-toets; een spannend moment waar veel van afhangt. Zowel leerlingen als hun ouders hopen op een passende uitslag. En ook al is een Cito-toets de graadmeter voor wat een kind kan, de uitslag valt nog wel eens onterecht tegen. Omdat een leerling net slordig is, moeite heeft met deelsommen of faalangst heeft, bijvoorbeeld. Maar ook als Nederlands niet de eerste taal van een kind is, kan de Cito-toets een vertekend beeld geven. Een Cito-training van Luzac vormt dé uitkomst om leerlingen te laten presteren op hun eigen, échte niveau.  

De Cito-training van Luzac bestaat uit 12 individuele of groepstrainingsdagen, waarbij een vakkundige onderwijscoach de materie op een interactieve en duidelijke manier uitlegt en de leerlingen gericht helpt. 

De individuele Cito-trainingen worden volledig ingericht op basis van de behoefte van de leerling. Tijdens de groepsvariant komen alle 4 toetsonderdelen, rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen, uitgebreid aan bod. De groepjes zijn klein dus de coach heeft ook ruim de tijd voor persoonlijke aandacht voor uw kind.   

Wat voor verschil maakt zo’n Citotraining van Luzac?

De leerlingen krijgen de inzichten en vaardigheden die ze nodig hebben om op hun eigen niveau te scoren. Tijdens de intake stelt de onderwijscoach vast wat de leerling nodig heeft. Waar heeft de leerling moeite mee? Is dat begrijpend lezen, woordenschat of plussommen? Of gaat het om faalangst? Vervolgens neemt de coach voor zowel de individuele- als de groepstrainingen een instaptoets af, waarmee wordt vastgesteld waar een leerling goed op scoort, en op welke onderdelen ruimte is voor verbetering. Daarna gaan de leerlingen samen met hun coach aan de slag. Met behulp van studiemateriaal dat door de onderwijspedagogen is ontworpen.  

Soms gaat het niet om moeite met één toetsonderdeel, maar om onzekerheid of faalangst. Voor deze leerlingen hanteren de coaches een heel andere aanpak. Het doel is namelijk leerlingen het vertrouwen geven dat ze het wél kunnen. Tijdens de Cito-trainingen ervaren de leerlingen geen toetsdruk, kunnen ze samen met de coach door de vragen lopen en leren ze dat het oké is om een foutje te maken. De leerlingen ontdekken wat ze kunnen. En dat vertrouwen nemen ze mee naar hun Cito-toets. 

‘’Met een Cito-training van Luzac krijgen leerlingen dé voorbereiding en aandacht, waarmee ze ook de voor hen lastige onderdelen gaan begrijpen. Ze leren de vragen goed te interpreteren en te beantwoorden. Zo laten leerlingen zien wat ze in zich hebben en komen ze uit op het niveau dat écht bij hen past.’’ Quintijn Schenkel, het brein achter de Cito-trainingen

Hoe ziet een Cito-trainingsdag eruit?

Elke trainingsdag begint met formatief evalueren. Begrijpt de leerling de materie nog steeds? Zo weten we zeker dat de leerling progressie boekt. Vervolgens gaat de onderwijscoach verder op het volgende onderdeel. Het is oefenen, oefenen en oefenen, totdat de leerling de materie echt begrijpt en weet hoe hij of zij een vraag of tekst moet lezen.  

De trainingen zijn niet alleen leerzaam, maar ook nog eens leuk! Deze worden namelijk gevuld met een leuke afwisseling tussen uitleg, filmpjes, interactie en taal- en rekenspelletjes. Het resultaat: de leerling onthoudt leerstof goed en kan vol zelfvertrouwen het beste uit zichzelf halen tijdens de eindtoets. 

‘’Leerlingen krijgen écht inzicht in wat ze moeten doen. Weet de leerling niet wat de gedachte is van een tekst? Dan leg ik daar de focus op. Ik bekijk goed hoe ik een kind de materie het beste kan aanbieden. Op wat voor manier leert hij of zij het beste? Is dat echt als een klassikale les, spelenderwijs of afgewisseld met filmpjes? Ik zeg ook altijd: ‘’Geef vooral aan wat jij fijn vindt en wat je minder fijn vindt.’’ – Rowie van Zon, onderwijscoach 

Uw kind aanmelden voor de Cito-training van Luzac?

Op deze pagina vindt u alle informatie en kunt u uw kind aanmelden. Heeft u vragen? Bel naar 035 – 672 10 39 of mail naar [email protected]