Zit een leerling niet op zijn plek op de huidige school? Instromen bij Luzac kan nog steeds!

Elke dag met plezier naar school gaan. En thuiskomen met een mooie cijferlijst. Dat willen alle leerlingen, maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zit een leerling niet op zijn plek? Of presteert hij of zij minder goed dan verwacht? Dan kan het persoonlijke kwaliteitsonderwijs van Luzac hem of haar goed helpen.

We geven alle handvatten, waarmee leerlingen zich snel op hun plek voelen, mooie cijfers halen en hun leerplezier terugwinnen. Instromen kan nog steeds!

Soms blijkt dat een leerling niet helemaal tot zijn recht komt op een school. Bij Luzac geven we leerlingen de handvatten waarmee ze zich snel op hun plek voelen, mooie cijfers halen en hun leerplezier terugwinnen. Ontdek hoe wij daarvoor zorgen.

Waarom instromen op Luzac?

Luzac heeft al meer dan dertig jaar ervaring met het begeleiden van middelbare scholieren naar het hoogst haalbare resultaat. Presteert een leerling minder goed dan verwacht? Dankzij onze duidelijke structuur, excellente maatwerk en persoonlijke aandacht komen alle leerlingen optimaal tot hun recht.

Of een leerling nu wil instromen in de brugklas, onderbouw, bovenbouw of het 2 in 1-examenjaar: instromen bij Luzac kan het hele jaar door!

Kennismaken met het kwaliteitsonderwijs van Luzac? Kom een dag meelopen. 

Kom kennismaken tijdens onze open dag voor de brugklas op 24 november. Of maak een afspraak voor een meeloopdag, mogelijk op ieder moment. Tijdens de open dag of de meeloopdag vertellen we alles over ons kwaliteitsonderwijs, geven we rondleidingen en kunnen bezoekers lessen volgen.

Een fijne leeromgeving en maatwerk

Dankzij ons leerplan op maat doorlopen de leerlingen hun schooltijd op een manier die écht bij hen past. We monitoren constant wat een leerling nodig heeft om het maximale uit zichzelf te halen. Het leerplan is dynamisch; als de behoeften van de leerling veranderen, passen we deze aan.

Elke leerling heeft een persoonlijke leerlingbegeleider, met wie hij of zij doelen opstelt en aan deze doelen werkt. Samen bespreken ze regelmatig de studievoortgang. Zo blijft deze onder controle en weet de leerling altijd waar hij of zij aan toe is.

Daarnaast beschikt Luzac over een kleinschalige, gezellige leeromgeving. Iedereen kent elkaar en de leerlingen kunnen altijd bij de docenten, leerlingbegeleiders en de rector terecht.

Extra mogelijkheden waarmee leerlingen excelleren

Ook biedt Luzac verschillende extra mogelijkheden. Wil een leerling sneller het diploma behalen? Dat kan met het 2 in 1-examenjaar. En heeft een leerling nog een andere carrière, in de topsport of muziek, naast school? Dan kan hij of zij deze goed met school combineren, door vakken te verdelen over meerdere schooljaren. Zo kan elke leerling zijn of haar ambities verwezenlijken.

Instromen op Luzac kan nog steeds

Leerlingen die om welke reden dan ook niet op hun plek zitten op hun huidige school, kunnen nog steeds instromen op Luzac. Dit kan zowel in de brugklas als in de onderbouw, bovenbouw of ons examenjaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leerlingen die:

  • (door corona) een leerachterstand hebben opgelopen;
  • moeite hebben met specifieke vakken;
  • onnodig lagere resultaten behalen dan verwacht;
  • te weinig uitgedaagd worden op hun huidige school;
  • om een andere reden niet op hun plek zitten op hun huidige school;
  • enkele certificaten willen of moeten behalen om te kunnen slagen of de gewenste vervolgopleiding te kunnen volgen.