Lilian de Ruiter, oud-conrector

“Geen kind is hetzelfde”

Wat maakt werkzaam zijn op Luzac zo bijzonder? We vroegen het voormalig conrector onderwijs Lilian de Ruiter.

Wat is jouw rol op school? Wat zijn jouw drijfveren bij Luzac?

“Samen met de rector en conrector leerlingbegeleiding, ben ik verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit van het onderwijs. We bekijken continu hoe we de onderwijsvisie van Luzac en de landelijke inspectiekaders optimaal kunnen vormgeven op onze vestiging. Het managen van de dagelijkse processen en het aansturen en ondersteunen van de docenten, steunlesdocenten en surveillanten zijn mijn kerntaken. Ik breng regelmatig een lesbezoek aan docenten en steunlesdocenten en denk met hen mee over hun professionele ontwikkeling. Bij Luzac draait het uiteraard primair om de leerlingen, maar oog voor de docenten is minstens zo belangrijk; van gelukkige docenten leren leerlingen immers de mooiste dingen. Het motiveert mij dan ook enorm om onze docenten te begeleiden tijdens hun werk bij Luzac.”

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?

“Voor mij is geen werkdag hetzelfde. Los van het wekelijkse overleg met de schoolleiding en het kernteam, de lesbezoeken en de nabespreking daarvan en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, is het maar net hoe de dag loopt. Meldt een docent zich ziek? Dan zoek ik vervanging. Werkt een computer niet? Dan neem ik contact op met de servicedesk IT. Denk ook aan taken als: leermiddelen voor docenten bestellen, beleidsdocumenten inlezen, doelen formuleren en uitwerken, monitoren en evalueren, overleggen met conrectoren van andere vestigingen, enzovoorts. Lekker divers dus! Daarbij geef ik dit schooljaar ook drie uur in de week les in het schoolvak Nederlands. Dat is erg leuk om te doen en zo houd ik feeling met het lesgeven.”

Wat maakt Luzac een goede school voor de leerlingen?

“Bij Luzac begeleiden we leerlingen vanuit de gedachte dat ieder kind gelijk is, maar niet hetzelfde. Leerlingen verlaten hier het pand met diploma, maar óók met inzicht in hun eigen unieke persoonlijkheid en de manier waarop ze die het beste kunnen inzetten in de samenleving. Hier worden leerlingen echt gezien. We leveren maatwerk en geven persoonlijke aandacht.”

“Luzac is een authentieke en transparante organisatie met een groei-mindset en positieve aanspreekcultuur. Dit maakt dat de allerbeste docenten hier graag werken en daar plukken onze leerlingen de vruchten van. 95 procent van onze docenten is eerstegraads bevoegd en dat in een tijd waarin sprake is van een flink lerarentekort! Luzac doet iets met mensen en voor die magie kom ik iedere dag graag mijn bed uit.”