Pepijn van der Kooij, docent en leerlingbegeleider

“Luzac is een school waar elke leerling gezien wordt.”

Wat maakt werkzaam zijn op Luzac zo bijzonder? We vroegen het docent en leerlingbegeleider Pepijn van der Kooij.

Wat is jouw rol op school? Wat zijn jouw drijfveren bij Luzac?

“Ik ben docent Nederlands en leerlingbegeleider voor leerlingen van de eerste en tweede klas. Ik werk graag bij Luzac, omdat ik het een mooie uitdaging vind om het beste uit leerlingen te halen. Veel kinderen die bij ons binnenkomen, hebben negatieve associaties met naar school gaan. Als ze niet mee konden komen met de rest van de klas, hadden ze pech. Het vertrouwen in school en henzelf is hierdoor ver te zoeken. Bij Luzac is het anders.”

“Wij kijken naar wat wél goed gaat en waar de kansen en mogelijkheden liggen. Als het zelfvertrouwen toeneemt, worden de resultaten ook beter. Leerlingen ontdekken bij ons waar ze allemaal toe in staat zijn. Als ik zie dat een leerling aan het begin van het jaar zich bijna niet durft te uiten, maar gedurende het schooljaar steeds mondiger wordt en goede cijfers haalt, dan denk ik “missie geslaagd!”. Daar doe ik het voor.”

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?

“Op maandagochtend start ik om 9 uur met mijn mentorleerlingen. We nemen het weekend door en blikken vooruit naar de week die voor ons ligt. We pakken dan ook de planning erbij om te zien of er bijzondere zaken en/of toetsen zijn. Elke vrijdag maken we de planning voor de week erop, dus in principe staat alles erin. Vaak is er tijdens dit begeleidingsuur ruimte om samen te leren voor toetsen of elkaar te overhoren. Het kan ook zijn dat we specifieke leerstrategieën met elkaar doornemen.”

“Na dit uur heb ik de combinatieklas 4 havo/5 vwo. We zijn momenteel bezig met Formuleren. Alle mogelijke formuleringsfouten passeren de revue en elk jaar blijkt dat leerlingen dit een moeilijk onderdeel vinden. Je moet taal een beetje leuk vinden om hier goed in te zijn én goed kunnen puzzelen. Door hard te werken en veel te oefenen is het goed te doen!”

“Na de pauze geef ik les aan 4 mavo. Na SE1 moeten we hard aan de slag voor een mooi resultaat bij SE2. Voor deze periode staan Schrijfvaardigheid en Kijken & Luisteren op het programma. Twee SE’s die flink meetellen voor het eindcijfer, dus werk aan de winkel. Voor veel leerlingen is het lastig om een goede, inhoudelijke brief te schrijven met alle onderdelen op de juiste plaats. Maar ook hiervoor geldt: veel oefenen (en feedback krijgen) helpt! Voor Kijken & Luisteren oefenen we door oude toetsen te maken. Hierdoor weten leerlingen wat ze kunnen verwachten.”

“In uur 4 zit 3 mavo voor mijn neus en zij zijn bezig met Fictie. De meeste leerlingen hebben ‘boeken lezen’ niet als hobby. Sterker nog: voor de meerderheid is het lezen van boeken een straf. Ik probeer het negatieve eraf te halen door samen met de leerlingen een passend leesboek uit te kiezen. Over elk onderwerp is er in elk genre wel een boek geschreven, dus: wat doe je graag, wat vind je leuk, waar liggen je interesses? Zo kom ik een hoop te weten over de leerling en aan de hand van die informatie raad ik een boek aan. Mijn ervaring is dat deze manier van lezen het plezier vergroot, met alle positieve gevolgen van dien.”

“De laatste les van de dag is mijn 1-2 brugklascombinatie. Bij deze twee klassen is het programma zo ingedeeld dat het redelijk parallel loopt aan elkaar. Ze werken uit andere boeken, maar de hoofdstukken en de inhoud van de hoofdstukken zijn op dezelfde manier opgebouwd. We gaan aan de slag met Woordenschat. Hier en daar help ik de leerlingen door ze een duwtje in de juiste richting te geven, maar voor het grootste gedeelte zijn ze zelfstandig aan het werk.”

“Aan het einde van deze dag heb ik een uur over waarin ik geen les geef. Ik haal mijn mentorleerlingen een voor een uit de studiezaal, zodat we kunnen bijpraten over de voortgang. Dat doen we een op een, zodat de andere leerlingen niet worden afgeleid en er ook lastige onderwerpen besproken kunnen worden. Zo krijgt elke leerling voldoende persoonlijke aandacht en begeleiding.”

Wat maakt Luzac een goede school voor de leerlingen?

“Luzac is een school waar elke leerling gezien wordt. De schoolleiding en docenten kennen alle leerlingen bij naam. Dat brengt een gezellige, semi-informele sfeer met zich mee. Het contact tussen leerlingen, docenten en de schoolleiding is heel laagdrempelig, maar toch is er een duidelijke structuur en iedereen heeft respect voor elkaar.”

“Leerlingen gaan onderling goed met elkaar om. Omdat we een kleine school zijn, zitten brugklassers net zo goed met 6 vwo’ers aan tafel. Ook rond de tafeltennistafel doet het er niet toe in welke klas je zit, wat je leeftijd is of welke andere verschillen er zijn. Iedereen maakt plezier met iedereen. Luzac is er voor elke leerling. Wat je verhaal ook is, wij bieden een passende oplossing.”

“Leerlingbegeleiders weten (bijna) alles van de leerlingen die zij onder hun hoede hebben en handelen hier ook naar. Het persoonlijk leerplan biedt hierbij houvast, Ook kleine stapjes vooruit zijn grote overwinningen voor sommige leerlingen, dus daar staan we graag bij stil. Successen worden gevierd!”

“Bij ons op school is er veel persoonlijke aandacht, een goede structuur en veel flexibiliteit. Niet op alle scholen wordt aandacht besteed aan het maken van een goede planning en ook voor het ‘leren leren’ is vaak geen tijd. Op Luzac nemen wij daar uitgebreid de tijd voor, omdat wij weten dat leerlingen echt baat hebben bij schema’s, een opgeruimd hoofd en goede strategieën voor het aanpakken van de leerstof.”