Jetty Spaan, leerlingbegeleider

Wat maakt werkzaam zijn op Luzac zo bijzonder? We vroegen het leerlingbegeleider Jetty Spaan.

Wat is jouw rol op school? Wat zijn jouw drijfveren bij Luzac?

“Als leerlingbegeleider stel ik samen met de leerling leerdoelen op, bespreken we de voortgang en resultaten, nemen we de aanwijzingen van docenten door, plannen we het huiswerk en hebben we het over studiehouding, zorgen, verdriet of juist vreugde. Leerlingen maken van alles mee en het is belangrijk dat ze altijd bij me terecht kunnen. Ook heb ik veel contact met de ouders en collega`s, zodat er een zo compleet mogelijk beeld van elke leerling ontstaat. Mijn drijfveer is dat ik jongeren verder wil helpen in hun ontwikkeling, zowel op onderwijsgebied als op persoonlijk vlak.”

Hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit?

“Mijn dagen bestaan uit tijd en aandacht besteden aan leerlingen. Nooit vluchtig of half, er is écht contact. Leerlingen merken en voelen dat ik er voor ze ben en ik voor ze door het vuur ga. Ze kunnen alles met me delen en samen zoeken we naar een antwoord of oplossing. Bijvoorbeeld in de vorm van een andere leeraanpak, een betere planning of praktische verbeteringen in de werkhouding.”

Wat maakt Luzac een goede school voor de leerlingen?

“Luzac is een school waar onderwijs als het ware nog echt een ambacht is. Waar oog is voor detail en waar het altijd 100% draait om de leerling. Door de kleine klassen en de manier waarop we met elkaar omgaan, heerst er een warme, persoonlijke sfeer met aandacht voor iedereen.  We zorgen voor individueel maatwerk in een omgeving die structuur en bescherming biedt door duidelijke regels en strakke regelmaat.”