Het verschil tussen de onderbouw en bovenbouw

De eerste twee leerjaren van het vmbo en de eerste drie leerjaren van de havo en het vwo heten de onderbouw. Pas na het tweede schooljaar wordt bepaald of de leerling naar de derde klas in de bovenbouw van het vmbo gaat. Havo- en vwo-leerlingen gaan na het derde leerjaar naar de bovenbouw.

Waar leerlingen in de onderbouw een stevig kennisfundament ontwikkelen, krijgen ze in de bovenbouw een verdere verdieping. Bij Luzac krijgen leerlingen zowel in de onderbouw als de bovenbouw een leerplan op maat, waarmee ze de middelbareschooltijd doorlopen op een manier die bij hen past. Zo boeken ze mooie resultaten en gaan ze met plezier naar school.

De onderbouw van Luzac: leerlingen worden optimaal voorbereid op de bovenbouw

Bij Luzac kijken wij verder dan het basisschooladvies. De wensen en ambities van uw kind zijn immers minstens net zo belangrijk. Tijdens de tweejarige brugklas van Luzac groeit de leerling naar het hoogst haalbare, realistische niveau. Dit realiseert Luzac met het leerplan op maat, de kleine klassen waarin leerlingen persoonlijke aandacht krijgen en de intensieve begeleiding. Elk jaar weer zien wij leerlingen opbloeien en boven zichzelf uitstijgen.

Invulling lestijd in de onderbouw van de middelbare school

Scholen moeten minstens twee derde van de lestijd in de onderbouw aan vooraf opgestelde kerndoelen besteden. De overige lestijd kunnen zij zelf invullen. Van extra aandacht voor Nederlands en wiskunde tot lichamelijke oefeningen en kunst. Daarnaast moeten leerlingen minstens twee vakken volgen die gericht zijn op cultuureducatie, zoals handvaardigheid en muziek. Scholen bieden vaak extra keuzemogelijkheden.

Bij Luzac staan de persoonlijke leerdoelen van de leerling centraal. Van meer uitdaging door middel van meer vakken of vakken volgen op een hoger niveau tot de leerweg versnellen of vertragen; wij geven leerlingen de handvatten waarmee zij optimaal tot hun recht komen.

Oriënteren op studie en beroep

De oriëntatie op studie en beroep is een vast onderdeel van de onderbouw. Daarin leert uw kind meer over allerlei beroepen en over de opleidingen die voor die beroepen nodig zijn. Deze inzichten kunnen hem of haar helpen in de keuze voor een vakkenpakket.

Meer informatie over de onderbouw.

De bovenbouw van Luzac: de optimale ontwikkeling binnen een zelfgekozen vakkenpakket

Uiteraard wordt uw kind begeleid in zijn of haar keuze voor een vakkenpakket dat bij hem of haar past. Uw kind op havo- of vwo-niveau kan kiezen voor een van de volgende vier profielen:

  • natuur en techniek;
  • natuur en gezondheid;
  • economie en maatschappij;
  • cultuur en maatschappij.

In het tweede leerjaar van de mavo kiezen leerlingen voor een van de volgende vier profielen:

  • techniek;
  • zorg en welzijn;
  • economie;
  • landbouw (groen).

Toewerken naar het examenjaar

De bovenbouw draait om de optimale voorbereiding op de (eind)examens. Bij Luzac krijgen leerlingen de aandacht die zij nodig hebben; van extra steunlessen tot persoonlijke aandacht tijdens de les en de intensieve begeleiding van leerlingbegeleiders. Leerlingen behalen mooie resultaten, doen essentiële studievaardigheden op en worden niet alleen voorbereid op de eindexamens, maar ook op hun vervolgstappen na Luzac.

Meer informatie over de bovenbouw.