De bovenbouw van de mavo

Luzac biedt onderwijs voor de theoretische leerweg van de mavo. Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (mavo) duurt vier jaar. Nadat uw kind de eerste twee leerjaren van de onderbouw heeft afgerond, gaat hij of zij naar de bovenbouw. In de bovenbouw wordt uw kind bij Luzac optimaal voorbereid op de (eind)examens.

Dankzij het leerplan op maat, de persoonlijke aandacht in kleine klassen en de intensieve begeleiding, doorlopen leerlingen de bovenbouw van de mavo vol zelfvertrouwen. Dat resulteert niet alleen in mooie cijfers, maar ook in meer leerplezier.

Verplichte vakken van de mavo

Het is wettelijk verplicht om mavoleerlingen zes vakken aan te bieden, maar Luzac biedt er standaard zeven. De volgende vakken worden door elke mavoleerling in de bovenbouw gevolgd:

  • Nederlands;
  • Engels;
  • maatschappijleer;
  • lichamelijke opvoeding;
  • kunstvakken inclusief CKV.

Keuzeprofielen mavo

De mavoleerlingen van Luzac kiezen uiterlijk aan het eind van het tweede leerjaar voor een profiel dat aansluit bij hun ambities, leerdoelen en interesses. Luzac begeleidt ze in het maken van de juiste keuze. Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende profielen:

  • techniek;
  • zorg en welzijn;
  • economie;
  • landbouw (groen).

De mavo-leerweg versnellen of vertragen

Bij Luzac is het mogelijk om het voorexamen- en eindexamenjaar te combineren. Als de leerling doubleert tijdens het eerste schooljaar, kan verloren tijd zo worden ingehaald. Maar ook voor leerlingen die graag de uitdaging aangaan, is het versnelde examenjaar geschikt. Het is een intensief jaar waarin leerlingen ontdekken hoe het is om echt het beste uit zichzelf te halen. Ze maken niet alleen op cognitief, maar ook op persoonlijk vlak een waardevolle ontwikkeling door.

Daarnaast kunnen leerlingen extra tijd voor hun examenjaar krijgen door de examenstof te verspreiden over twee leerjaren, omdat ze bijvoorbeeld zo optimaal tot hun recht komen of school combineren met topsport. Luzac zet alles op alles om leerlingen de passende handvatten te geven, waarmee leerlingen hun leerroute zo succesvol en plezierig mogelijk doorlopen.

Doorstroom naar havo of overstap naar mbo

Nadat mavoleerlingen zijn geslaagd voor de eindexamens, kiezen ze meestal voor een mbo-opleiding. Leerlingen die in het laatste schooljaar zitten en naar het mbo willen, moeten zich uiterlijk 1 april aanmelden bij de mbo-opleiding. Luzac helpt ze gericht bij het maken van een passende studiekeuze.

Leerlingen kunnen er ook voor kiezen om over te stappen naar de havo. Bij Luzac krijgen leerlingen de handvatten waarmee zij ook op een hoger niveau goed presteren. Dit realiseren wij dankzij de intensieve begeleiding, persoonlijke aandacht in kleine klassen en het leerplan op maat. Weet een mavoleerling al dat hij of zij na de eindexamens wil overstappen naar de havo? Dan kan hij of zij ervoor kiezen om tijdens de mavo-(voor)examenjaar al vakken op havoniveau te volgen en zelfs deelcertificaten te halen. Zo hoeft de leerling zich tijdens de havo op minder vakken te focussen.