De bovenbouw van de havo en het vwo

De vijfjarige leerstroom havo bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het zes jaar durende vwo stoomt leerlingen klaar voor een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs (wo).

De eerste drie schooljaren vormen de onderbouw. Daarna gaan de havo- en vwo-leerlingen naar de bovenbouw, waarin ze hun leerweg vervolgen met een zelfgekozen vakkenpakket.

Verplichte vakken bovenbouw havo

Iedere havoleerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw:

 • Nederlandse taal en literatuur;
 • Engelse taal en literatuur;
 • wiskunde (telt niet mee voor eindexamen);
 • maatschappijleer;
 • culturele en kunstzinnige vorming (CKV);
 • lichamelijke opvoeding.

Profielen bovenbouw havo

In het derde leerjaar van de onderbouw kiest een havoleerling voor een profiel dat aansluit bij zijn of haar ambities en interesses. Bij Luzac wordt elke leerling intensief begeleid in de keuze voor een vakkenpakket dat echt bij hem of haar past. Leerlingen kunnen kiezen uit vier richtingen:

 • natuur en techniek;
 • natuur en gezondheid;
 • economie en maatschappij;
 • cultuur en maatschappij.

Verplichte vakken bovenbouw vwo

Vwo-leerlingen volgen de volgende verplichte vakken in de bovenbouw:

 • Nederlandse taal en literatuur;
 • Engelse taal en literatuur;
 • wiskunde;
 • maatschappijleer;
 • culturele en kunstzinnige vorming (CKV);
 • lichamelijke opvoeding;
 • tweede vreemde taal.

Profielen bovenbouw vwo

Vwo-leerlingen kunnen in het derde schooljaar kiezen uit de volgende vier profielen:

 • natuur en techniek;
 • natuur en gezondheid;
 • economie en maatschappij;
 • cultuur en maatschappij.

De spannendste periode: het havo- en vwo-examenjaar

Leerlingen sluiten hun middelbareschooltijd af met het examenjaar, waar ze gedurende de bovenbouw van Luzac optimaal op worden voorbereid. Leerlingen maken niet alleen op educatief, maar ook op persoonlijk vlak een mooie ontwikkeling door. Zo doen ze alle vaardigheden op waarmee ze succesvol het examenjaar kunnen afronden, maar leren ze tevens zichzelf beter kennen. Ze worden intensief begeleid in hun ontdekkingstocht naar de passende keuzes na Luzac. Daarnaast biedt Luzac mogelijkheden waarmee leerlingen kunnen excelleren, zoals: vakken volgen op een hoger niveau, school combineren met topsport, overstappen naar een hoger niveau en het 2 in 1-examenjaar.

De havo- of vwo-leerweg versnellen of vertragen

Bij Luzac is het mogelijk om het voorexamen- en eindexamenjaar te combineren. Als de leerling doubleert tijdens het eerste schooljaar, kan verloren tijd zo worden ingehaald. Maar ook voor leerlingen die graag de uitdaging aangaan, is het versnelde examenjaar geschikt. Het is een intensief jaar waarin leerlingen ontdekken hoe het is om echt het beste uit zichzelf te halen. Ze maken niet alleen op cognitief, maar ook op persoonlijk vlak een waardevolle ontwikkeling door.

Daarnaast kunnen leerlingen extra tijd voor hun examenjaar krijgen door de examenstof te verspreiden over twee leerjaren, omdat ze bijvoorbeeld zo optimaal tot hun recht komen of school combineren met topsport. Luzac zet alles op alles om leerlingen de passende handvatten te geven, waarmee leerlingen hun leerroute zo succesvol en plezierig mogelijk doorlopen.

De overstap naar een hbo- of wo-opleiding

Nadat havo- en vwo-leerlingen zijn geslaagd voor de eindexamens, kiezen ze meestal voor een vervolgopleiding. Luzac helpt ze gericht bij het maken van een studiekeuze die bij hun interesses en ambities past.

Overstappen van havo naar vwo

Havoleerlingen die met mooie cijfers de eindexamens afronden, kunnen er ook voor kiezen om over te stappen naar het vwo. Dankzij intensieve begeleiding, de kleine klassen en het leerplan op maat boeken zij ook op een hoger niveau mooie resultaten. Weet een havoleerling al dat hij of zij na de eindexamens wil overstappen naar het vwo? Dan kan hij of zij ervoor kiezen om tijdens de havo al vakken op vwo-niveau te volgen. De leerling kan zo deelcertificaten op vwo-niveau halen, waardoor hij of zij op het vwo zich op minder vakken hoeft te focussen.