Alternatieve leerroutes

Doordat de VAVO-wetgeving op meerdere vlakken soepeler is dan de VO-wetgeving, kunnen wij extra wendbaar zijn. Luzac denkt met leerlingen mee. Het is mogelijk om vakken te splitsen, bepaalde vakken op een hoger niveau te volgen of het traject te versnellen of juist te vertragen. Een alternatieve leerroute is ook geschikt voor leerlingen die school willen combineren met een andere (sport- of muziek)carrière.

Luzac voor één jaar

Uw kind is ook voor één jaar van harte welkom op onze school. Om versneld een diploma te behalen, maar ook om een achterstand in te lopen, om ‘bij te komen’ van een vorige situatie in het onderwijs of als omschakeling na onderwijs in het buitenland. Ook leerlingen die een vak in het voorexamenjaar willen afsluiten, een bepaald vak op hoger niveau willen volgen of een topsportvriendelijke school zoeken, kunnen bij ons terecht. Wij bieden vertrouwen, structuur en begeleiding. De motivaties en ambities van een leerling vormen hierbij onze leidraad.

Hoe snel kan ik bij Luzac een vak afronden?

Augustus t/m mei (9 maanden)

Voor alle vakken die met een centraal examen worden afgesloten, moeten gedurende een heel schooljaar (tot de examens) lessen worden gevolgd.

Wij denken graag mee met de situatie van u en uw kind. Neem contact met ons op via 070 350 8455 of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Augustus t/m maart  (7,5 maanden)

Voor vakken die met alleen schoolexamens worden afgesloten, moeten gedurende een heel schooljaar (tot de laatste schoolexamens) lessen worden gevolgd.

Schoolexamenvakken die Luzac aanbiedt zijn:

  • Spaans elementair
  • Informatica
  • Natuur, leven & technologie (in enkele steden)
  • Bewegen, sport & maatschappij (in enkele steden)
  • Wiskunde D (in enkele steden)

Wij denken graag mee met de situatie van u en uw kind. Neem contact met ons op via 070 350 8455 of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Tijdens de zomer biedt Luzac op een aantal van haar scholen de mogelijkheid om het schoolexamen maatschappijleer te herkansen en/of het profielwerkstuk te verbeteren.

Gebruik onze tool om te checken of in de zomer slagen alsnog mogelijk is

Een opzegtermijn van slechts één maand

Bij Luzac hanteren we een opzegtermijn van slechts één maand. Dit maakt ons zeer flexibel. Een switch naar regulier voorgezet onderwijs kan dus altijd. Uw kind zal het zelf ervaren en aanvoelen.

Switchen van profiel

Leerlingen moeten al vroeg hun profielkeuze maken. Dat is best lastig, want opgroeien gaat gepaard met veranderende inzichten en doelen. Leerlingen leren zichzelf steeds beter kennen en stellen hun toekomstbeeld regelmatig bij. In het regulier voortgezet onderwijs is het lastig om tussentijds van profiel te wisselen. Het komt regelmatig voor dat leerlingen na het behalen van hun diploma erachter komen dat ze een ander profiel nodig hebben voor de gewenste vervolgstudie. Door het kleinschalige karakter van Luzac kunnen wij hier flexibel mee omgaan. Uw kind hoeft bij ons alleen de benodigde ontbrekende vakken te volgen en daarin centraal schriftelijk examen te doen. Met de certificaten die voor deze vakken worden behaald, rondt uw zoon of dochter alsnog het gewenste profiel volledig af.

Vakkenpakket splitsen

Voor sommige leerlingen is het prettig om meer tijd te hebben voor het behalen van hun diploma. Bijvoorbeeld omdat ze aan topsport doen, omdat ze zich moeilijk kunnen concentreren of om een medische reden. Iedere leerling heeft een eigen verhaal en specifieke behoeften. Luzac denkt daarom graag mee in mogelijkheden en kansen. Leerlingen kunnen bij ons hun vakkenpakket splitsen. In dat geval doet uw kind per jaar in slechts een aantal vakken eindexamen. Tot begin mei kan bepaald worden welke vakken dit moeten zijn. Het vakkenpakket splitsen kan dus ook gedurende het schooljaar, wanneer blijkt dat het doen van alle eindexamens in één keer lastig gaat worden. De certificaten die voor de eindexamenvakken behaald worden, vormen samen het diploma.

Verschillende niveaus volgen

Heeft uw kind de ambitie om na de mavo of havo een diploma op een hoger niveau te behalen? Bij Luzac is het mogelijk om eindexamen te doen op verschillende niveaus. Daarmee krijgt een leerling bijvoorbeeld een havodiploma met een aantekening achter de vakken die hij of zij op vwo-niveau heeft gedaan. Het voordeel hiervan is dat het volgende jaar alleen nog maar de overgebleven vakken op het hogere niveau gevolgd hoeven te worden. Dit bespaart tijd en energie. Hierdoor kan een leerling zich extra goed concentreren op de overgebleven vakken.