Dyslexie en dyscalculie op de middelbare school

Kinderen die problemen hebben met lezen, schrijven of rekenen: ze komen op alle scholen voor. Maar lang niet alle scholen pakken die problemen adequaat aan. Luzac is anders. Wij hebben de middelen en expertise in huis om kinderen met extra leeruitdagingen vooruit te helpen.

Dyslexie en dyscalculie

Een veelvoorkomende leeruitdaging is dyslexie. Deze neurologische aandoening zorgt ervoor dat iemand meer dan gemiddelde moeite heeft met lezen en schrijven. De term komt uit het Grieks: dys betekent ‘beperkt’ en lexie betekent ‘woord’ en samen staat dyslexie dus voor ‘beperkt lezen’. Er zijn ook mensen die dezelfde problemen hebben met rekenen. Dat heet dan dyscalculie. Over deze stoornis is minder bekend dan over dyslexie. Er zijn overigens ook minder mensen met dyscalculie dan mensen met dyslexie. Zo weten we dat gemiddeld 1 op de 20 kinderen dyslexie heeft, waar de schattingen voor dyscalculie uiteenlopen van 1 op de 1000 tot 1 op de 100.

Begeleiding dyslexie en dyscalculie bij Luzac

Kinderen met leerproblemen komen op alle middelbare scholen voor. Helaas krijgen ze lang niet overal de speciale aandacht die ze nodig hebben, alleen vanwege het feit dat veel scholen gewoon te groot zijn. Bij Luzac is dat anders. In een kort interview, hieronder te bekijken, vertelt Ilse Beljaars, conrector Leerlingenbegeleiding in Eindhoven: “Door de kleinschaligheid van Luzac kunnen we onderwijs op maat aanbieden. We zien vaak al snel wat een kind nodig heeft om beter te kunnen presteren. De lijntjes tussen ouders, leerling en leerlingbegeleider zijn kort, waardoor we een goed plan kunnen maken voor een kind.”

Oog voor ieder kind

Daarbij is het natuurlijk van fundamenteel belang om voldoende deskundige begeleiders in huis te hebben. Ook wat dat betreft verschilt Luzac van de doorsnee middelbare school. Neem de vestiging in Eindhoven, waar Ilse Beljaars werkzaam is: daar zijn 6 leerlingbegeleiders op 100 kinderen. Zij hebben jarenlange ervaring met leerlingen met dyslexie en dyscalculie, maar weten ook om te gaan met bijkomende leerproblemen als faalangst of een disharmonisch profiel. Daarnaast hebben alle vestigingen kleine klassen, maximaal 16 leerlingen per klas, en aparte studie-uren. Hierdoor krijgen leerlingen die moeite hebben met lezen of rekenen makkelijker en sneller extra uitleg en begeleiding.

Kurzweil en andere hulpmiddelen

Voor kinderen met dyslexie beschikken wij over diverse hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan audiotoetsen via Kurzweil. Niet alleen tijdens de toetsen kan er gebruik worden gemaakt van de laptops met Kurzweil. Ook voor huiswerk of andere taken kunnen leerlingen hier gebruik van maken. Daarnaast kunnen deze leerlingen tijdverlening krijgen en is er een computer met  spellingscontrole beschikbaar bij de schoolexamens en toetsen. Voor kinderen met dyscalculie bieden wij ook allerlei voorzieningen. Zij krijgen tijdsverlening bij toetsen en examens van rekenkundige vakken. Bij examens en toetsen van andere vakken, waar meerdere rekenkundige onderdelen in zitten, mag er gebruik worden gemaakt  van de toegestane rekenkaarten en een rekenmachine. In de lessen en in de studie-uren mogen leerlingen met dyscalculie de uitgebreide rekenkaart gebruiken.

Persoonlijke remedial teacher

Leerlingen met leerproblemen kunnen bij Luzac ook altijd extra begeleiding krijgen bij lezen, spelling, grammatica of bij rekenkundige vakken. Dit organiseren we vaak in samenwerking met een onderwijsbegeleidingsdienst of een persoonlijke remedial teacher.

Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer informatie over onze begeleiding van kinderen met dyslexie of dyscalculie, of heeft u andere vragen? Maak dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek bij een vestiging bij u in de buurt.