Terug naar alle nieuwsberichten

Wat moet ik aanleveren als ik ben toegelaten tot het Zomerdiploma?

Ben je toegelaten tot het Zomerdiploma dan hebben we de volgende zaken nodig om jouw inschrijving in orde te maken:

 • Kopie van je legitimatie: goed leesbare voor- en achterkant (paspoort of identiteitskaart, rijbewijs is niet toegestaan).
 • Kopie van de originele definitieve cijferlijst: foto’s niet toegestaan. Let ook op onderstaande punten;
  • Voorlopige cijferlijsten volstaan niet
  • Indien van meerdere jaren, alle jaren aanleveren
  • Havo diploma indien vrijstelling maatschappijleer
  • Indien ontheffing voor 2 moderne vreemde talen bij VWO, bewijs vorige school opvragen
  • Scans mogen alleen door vorige school verstuurd zijn
 • Indien van toepassing: Verzoeken tot afwijkende wijze van examinering
  • Verklaringen moeten afgegeven zijn door één van de vier behandelaren: psycholoog, psychiater, neuroloog of orthopedagoog
  • Bij alle kenmerken, behalve Dyslexie, moet in het advies opgenomen zijn wat de leerling verzoekt (bv. extra tijd, gesproken teksten, ect.)