Terug naar alle nieuwsberichten

Wat houdt Luzac Zomerdiploma in?

Als je gezakt bent voor je eindexamen is er een kans dat je alsnog kunt slagen, tijdens de zomermaanden! Dat doe je door je profielwerkstuk te herschrijven; het vak maatschappijleer te volgen of een nieuw schoolexamenvak (kortweg: SE-vak) af te ronden in augustus. Luzac Zomerdiploma biedt de SE-vakken Spaans elementair, NLT en informatica aan. Deze vakken kunnen soms in de plaats komen van een ander vak, waardoor je alsnog slaagt en in september kunt starten met je vervolgopleiding.

Een expert beoordeelt op basis van jouw cijferlijst of je hiervoor in aanmerking komt. Vóórdat je jouw cijferlijst opstuurt, is het belangrijk om alvast rekening te houden met de volgende voorwaarde:

Je mag als eindcijfer maximaal één 5 (gemiddelde CE + SE) in de drie kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben om in aanmerking te komen voor het Luzac Zomerdiploma.