Terug naar alle nieuwsberichten

Wat houdt een leerplan op maat in?

Iedereen komt op een andere manier het beste tot zijn recht. Daarom maken we bij Luzac een dynamisch leerplan op maat, waarmee we gericht naar doelen toewerken en uw kind altijd de hulp kunnen bieden waarmee hij het maximale uit zichzelf haalt.

Luzac bedrijft twee takken van sport: onderwijs en leerlingbegeleiding, die samen vormgeven aan drie pijlers: vakinhoud, leergedrag en sociale competentie. Voor iedere pijler leggen we persoonlijke doelen vast in het dynamische leerplan. We evalueren deze aan het eind van elke lesperiode. Zo kunnen wij altijd goed inspelen op de wensen en behoeften van de leerling. Dit geldt trouwens niet alleen voor de leerlingen die voltijd onderwijs bij ons volgen. Ook voor de leerlingen studiebegeleiding krijgen, maken we een persoonlijk leerplan.  

Een doelgerichte aanpak op basis van testdata
Om tot passende en doelgerichte acties rondom vakinhoud, leergedrag en sociale competentie te komen, maken de leerlingbegeleiders van Luzac gebruik van erkende instaptesten, zoals de leervoorkeurentest.