Terug naar alle nieuwsberichten

Wat doen jullie aan zelfontplooiing en leren leren?

Luzac maakt gebruik van een beproefde competentiemethode (RTTI) die de beheersing van de leerstof en het leerproces van leerlingen inzichtelijk en meetbaar maakt.

Als blijkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, bieden we steunlessen aan in een kleinere setting. Gaat het juist boven verwachting goed? Dan kan hij of zij alsnog op een hoger niveau examen doen.

Naast het vergroten van inzicht in zijn of haar ontwikkeling is het eveneens een middel om een aantal vaardigheden bij te brengen die goed gebruikt kunnen worden in het verdere leven: metacognitie (het ‘denken over je denken’), algemene zelfreflectie en ‘leren leren’.

Terug naar de digitale open dag pagina.