Terug naar alle nieuwsberichten

Wanneer vindt Luzac Zomerdiploma plaats?

Luzac Zomerdiploma voor de grote SE-vakken (Spaans-Elementair, NLT en informatica) start op 5 augustus en duurt drie weken.

Luzac Zomerdiploma voor de kleine SE-vakken (Maatschappijleer en het profielwerkstuk) start op 12 augustus en duurt één week.