Terug naar alle nieuwsberichten

Wanneer kom ik in aanmerking voor Luzac Zomerdiploma?

Om in aanmerking te komen voor Luzac Zomerschool, is het belangrijk dat je aan de volgende voorwaarden voldoet:

• Je voldoet aan de norm van de kernvakkenregeling: voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde A of B heb je als eindcijfer maximaal één 5.
• Door het afronden van één van de zomerschoolvakken (Spaans Elementair, NLT, informatica, profielwerkstuk of maatschappijleer) voldoe je aan de 5.5-regel voor de CSE-vakken en aan de eindcijfernorm.
• Het inzetten van één van de zomerschoolvakken moet leiden tot een geldig diploma. Het gekozen vak moet dus passen in één van de vier profielen op havo of vwo-niveau.

Om zeker te weten of je wellicht in aanmerking komt voor ons Zomerdiploma kun je https://alsnogslagen.luzac.nl een test invullen.