Terug naar alle nieuwsberichten

Een veilige leeromgeving bouw je samen

(Een van) de belangrijkste voorwaarde voor een voldoende = veiligheid. Sommige leerlingen stappen over naar Luzac, omdat ze zich niet veilig voelen op school. Dat leerlingen dat onmisbare element voor een fijne schooltijd vinden binnen onze schoolmuren, blijkt ook uit de jaarlijkse veiligheidsmonitor waarmee we op klasniveau zien hoe het gaat en eventuele blinde vlekken kunnen ontdekken. Onderwijsmanager Quintijn Schenkel vertelt hoe leerlingen samen een veilig schoolklimaat creëren. Met sturing van buitenaf en een cultuur die van binnenuit ontstaat.

Bewaakte grenzen

Een open deur: om een veilige omgeving te waarborgen, is er een strikt beleid nodig dat gehandhaafd wordt. Dit werkt niet alleen preventief, maar maakt leerlingen ook bewust van hun fouten.

‘’Om een veilige leeromgeving te creëren, moeten voorvallen worden hersteld’’, vertelt Quintijn. ‘’School is bij uitstek de plek waar leerlingen fouten maken. Die voorkom je niet. Maar je wilt wel dat leerlingen ervan leren en een stap verder komen. Pest je een klasgenoot? Dat is een enorme fout die je moet herstellen. Vervolgens is het belangrijk dat je bewust bent van wat je doet en de impact die jouw gedrag heeft.’’

Minstens zo belangrijk als beleid: het schoolklimaat

De veiligheid van Luzac zit vooral in het schoolklimaat. Botsen de belangen van leerlingen? Dan zijn er regels die ze sturen, maar bovenal een cultuur waarin leerlingen samen een oplossing zoeken.

De bouwstenen voor deze cultuur hebben een vaste plek in de onderwijsvisie van Luzac. Quintijn: ‘’Die wordt gekenmerkt door werken aan zelfstandigheid van leerlingen, in samenwerking met anderen. Je handelt niet alleen op basis van externe sturing in de vorm van regels en controles. Je denkt zelf na over wat je doet en neemt de verantwoordelijkheid daarvoor. Met dat eigenaarschap kies je ervoor om wél te blokken voor die toets als je er eigenlijk geen zin in hebt, maar ook om rekening te houden met anderen.’’

Tijdens Levenskunde leer je jezelf én anderen beter kennen

Luzac heeft een eigen Levenskunde-leerlijn in het teken van persoonlijke groei, zelfbewustzijn en welbevinden. Leerlingen gaan niet alleen aan de slag met vaardigheden zoals plannen, organiseren en presenteren. Tijdens de modules ‘persoonlijke balans en effectiviteit’ worden ze bewust van zichzelf, ontwikkelen ze hun probleemoplossend vermogen en gaan ze samen in gesprek over normen en waarden.

Quintijn: ‘’Dat zelfbewustzijn komt mooi tot zijn recht tijdens een les over de cirkel van invloed en betrokkenheid. Leerlingen ontdekken hun invloed op de wereld om hun heen en hoe ze deze kunnen benutten. Wat is jouw cirkel van invloed als de sfeer in de klas niet zo goed is, bijvoorbeeld? Misschien is het duidelijk dat één leerling anderen pest. Maar dan kun je alsnog nadenken over wat jouw rol is en wat je kunt betekenen, ook als je geen schuld hebt.

Je hoort er vanaf dag één bij

De kleinschaligheid van onze vestigingen draagt bij aan een gemoedelijke sfeer. Alle leerlingen, docenten en leerlingbegeleiders kennen elkaar. Een ook leerlingen die tijdens het schooljaar instromen, worden snel betrokken. Quintijn: ‘’Andere leerlingen kijken er niet van op als een nieuwe leerling instroomt, dat komt regelmatig voor. Maar anders dan bij grote scholen, zien ze het wel direct. Daardoor wordt er snel contact gelegd.

Vanaf de eerste dag word je dus gezien en gehoord. Door de leerlingen, de docenten in de kleine klassen en je persoonlijke leerlingbegeleider. Er wordt direct een persoonlijk leerplan voor je gemaakt, waarin we vastleggen wat jij nodig hebt voor jouw leersucces en -plezier.

En als je ervaart dat je welkom bent binnen een school of groep, wordt het gevoel dat je erbij hoort versterkt.’’

Een duidelijk speelveld waarbinnen jij kunt groeien op een manier die bij je past

Luzac-leerlingen vinden het logisch dat ze bepaalde dingen niet doen. We stellen immers duidelijke grenzen aan gedrag en bewaken deze streng. Zo creëren we een heel duidelijk speelveld, waarbinnen we samen werken aan zelfstandigheid. Binnen die kaders kun je je ontwikkelen op een manier die bij jou past en kun je echt weleens een foutje maken. Dan herstellen we die en zorgen we ervoor dat je ervan leert. Maar doordat de leeromgeving van Luzac je in staat stelt om goed naar jezelf te kijken, stuur je zelf richting een fijne schooltijd voor jou én je klasgenoten.