Terug naar alle nieuwsberichten

Cyberaanval Iddink

Hilversum, 15 april 2024

Betreft: Iddink


Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

De firma Iddink Learning Materials BV heeft ons geïnformeerd dat zij donderdag 11 april zijn getroffen door een cyberaanval. Wellicht heeft u dit bericht al via de media vernomen, Iddink heeft hierover een persbericht verstuurd.

Iddink is voor veel scholen in Nederland, waaronder Luzac, de leverancier van schoolboeken, (digitaal) leermateriaal en schoolspullen.

Op dit moment wordt onderzocht over welke informatie de hackers beschikken. In de database van Iddink is informatie opgenomen voor de bestelling en levering van lesmateriaal. Het gaat om naam, geboortedatum, adres, woonplaats en mogelijk contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummer. Het is ook mogelijk dat informatie over de betaling (bankgegevens) opgenomen zijn in de database van Iddink.

Uiteraard hebben we bij Iddink erop aangedrongen dat de gegevens van onze leerlingen en ouders/verzorgers veilig moeten blijven. We waarschuwen om alert te zijn op bijvoorbeeld phishing mails of andere manieren van misbruik waarmee hackers proberen informatie of geld van u te krijgen. Controleer of e-mail betrouwbaar is en klik niet zomaar op een link in een e-mail die u niet vertrouwt.

Uiteraard is er van dit datalek melding gedaan bij de privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt met vragen over deze melding en over het datalek zelf, contact opnemen met [email protected] 

Ik hoop u met dit bericht voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Zodra wij nieuwe informatie ontvangen van Iddink, bijvoorbeeld over de status van het onderzoek, zal ik die uiteraard direct met u delen.

Met vriendelijke groet, 

Caroline Steenvoort
Algemeen Directeur Luzac