Terug naar alle nieuwsberichten

Bijles tegengaan: de omgekeerde wereld?

‘Het Ministerie van Onderwijs is er tegen, toch werken veel middelbare scholen samen met commerciële bijlesbureaus.’, opende EenVandaag de uitzending op 20 maart. Je hebt het vast niet gemist: bijlessen zijn in opspraak. In het kader van kansenongelijkheid worden ze ontmoedigd, omdat deze extra hulp niet voor elke ouder financieel haalbaar is. Maar is dat wel terecht?

Hoeveel ouders kiezen voor bijles en waarom?

Eén op de vijf van de ouders kiest voor bijles, blijkt uit onderzoek van EenVandaag in samenwerking met Ouders & Onderwijs. Leren omgaan met dyslexie, hulp bij wiskunde of begeleiding bij het huiswerk: extra aandacht doet veel leerlingen goed. Ook bij Luzac ondersteunen we veel leerlingen van andere scholen met onze Studiebegeleiding. We zien al ruim veertig jaar wat persoonlijke aandacht voor onze leerlingen betekent, dat maken we graag ook beschikbaar voor leerlingen die geen voltijd onderwijs bij ons volgen. Door samen met onze leerlingbegeleiders te plannen, aandacht te besteden aan leren leren en toetsvaardigheden op te doen, kunnen ze eruit halen wat erin zit.

“Het feit dat zoveel ouders gebruik maken van commerciële bijlesbureaus zegt iets over de kwaliteit van het onderwijs”, zegt Ouders & Onderwijs directeur Lobke Vlaming in de uitzending van EenVandaag. Uit het onderzoek blijkt dat veel ouders zich inderdaad zorgen maken over de kwaliteit van het onderwijs. Veel lesuitval door het lerarentekort, ongeschikte leraren en een nasleep van de coronatijd werden genoemd.

Vanuit het perspectief van ouders is het logisch dat ze hun kinderen de extra hulp willen bieden, waarmee ze hun leerpotentie optimaal benutten. Maar hulp van buitenaf, dat kan niet elke ouder betalen. Acht procent zegt bijlessen graag te willen aanschaffen, maar het niet te kunnen. Deze groep heeft een achterstand als het om kansen gaat. En dat moeten we niet bagatelliseren, daar moeten we in het onderwijs samen iets aan doen. Elk kind verdient het om het beste uit zichzelf te halen.

Kwestie: moet bijles in de ban?

67% van de ouders uit het opiniepanel van EenVandaag vindt dat bijles voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook als dat betekent dat er meer belastinggeld naar het onderwijs moet. 40% is bereid om mee te betalen, zodat alle kinderen toegang hebben tot bijles.

Dat bijles verbieden niet dé oplossing voor meer kansengelijkheid is, daar zijn meer ouders het mee eens. De Telegraaf opende 16 maart het gesprek: ’Moet buitenschoolse bijles in de ban?’.

‘’Bijles verbieden is natuurlijk de compleet omgekeerde wereld.’’, reageerde een lezer. „In plaats van het onderwijs te verbeteren, zodat kinderen uit alle lagen van de bevolking, met alle verschillende achtergronden, het beste uit zichzelf kunnen halen, willen we bijles verbieden? Een gotspe.” Een andere uitgelichte lezer schreef: ‘’Maak het voor ieder kind mogelijk indien nodig. Maar doe ook eens onderzoek waarom kinderen bijles nodig hebben en pas je onderwijsmethodes eens aan de kinderen aan.’’

‘’Hoe dwaas is het bijles te verbieden’’, mailt lezer R. Polanus. ‘’Tal van talenten gaan dan reeds in de schooljaren verloren. Wees blij als ouders in staat zijn te repareren, waar het reguliere onderwijs faalt.’’ De lezer vervolgt dat zijn zoon uitstekend kan leren, maar niet overweg kon met het studiehuis. Hij bleef zitten in havo 4. Maar door te sparen, kon de vader hem één jaar Luzac bieden. Het persoonlijke onderwijs leverde hem een mooie cijferlijst op.

Kansen creëren, in plaats van wegnemen

Luzac is ervan overtuigd: het verbeteren van schoolresultaten ontmoedigen, is onlogisch. We moeten niet tegengaan dat leerlingen met meer persoonlijke aandacht wél hun potentie kunnen benutten. Iedereen komt op zijn eigen manier het beste tot zijn recht, en met meer persoonlijke aandacht zet je leerlingen in hun kracht.

Het is belangrijk dat de leerlingen voor wie dit vanuit huis niet financieel haalbaar is óók kunnen aanhaken. Dat is een opdracht van scholen tezamen. Daarbij vervullen marktpartijen die in het aanvullend onderwijs actief zijn niet alleen de behoefte van ouders en hun kinderen, maar ook die van regulier bekostigde scholen. Ze nemen hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de ondersteuning van leerlingen én werken samen met andere scholen. Dat doen ze graag nog veel meer, want het levert goede resultaten op! Kennishiaten worden gedicht, toetsvaardigheden verbeterd en docenten ontlast, zodat zij de leerlingen met meer aandacht kunnen helpen. Kortom: door de krachten te bundelen, zorgen we samen voor de beste schoolresultaten en kansen voor iedereen.