Terug naar alle nieuwsberichten

#LuzacEffect: de zachte kant van het onderwijs verbindt en geeft vertrouwen

Bij Luzac gaat je schooltijd niet alleen over mooie cijfers. Die moet immers niet alleen leerzaam, maar ook leuk zijn. Daarnaast vinden we het nu extra belangrijk om leerlingen de ondersteuning te bieden waarmee ze aan hun zelfvertrouwen bouwen en mentaal weerbaar worden. Ons onderwijs is niet alleen geslaagd als leerlingen vol trots hun diploma in ontvangst nemen, maar ook als ouders ons opbellen om te vertellen: ‘Ik heb mijn kind weer terug.’ Rector Douwe Boekhoudt en conrector leerlingbegeleider Sophie de Weerd van Luzac Amsterdam College vertellen over die onmisbare zachte kant van het onderwijs.  

Waarom is de zachte kant van het onderwijs nu extra belangrijk voor jongeren?

Douwe: “De leerling is niet veranderd, maar ze leven wél in een andere maatschappij. Die is een stuk ingewikkelder dan vroeger. Toen had je nog geen social media en wél zicht op een glansrijke toekomst. De gedachte ‘het komt wel goed’, leeft veel minder onder de jongeren van nu. Het is lastiger om in een positieve beweging te komen. Maar er staan nog veel meer uitdagingen op ze te wachten in het leven! Zij hebben er soms geen vertrouwen in dat ze de wereld verder gaan brengen, maar wij hebben dat wel.  

Dat proberen we over te brengen tijdens de persoonlijke begeleiding, leerlijn voor levenskunde en het jaarlijkse Future me-event, waarbij professionals vanuit allerlei mooie vakgebieden terugblikken op hun loopbaanroute. Die verliep hobbeliger dan de leerlingen hadden verwacht, maar het kwam altijd goed. We willen leerlingen graag laten inzien dat de maatschappij wél op ze wacht en dat de wereld voor ze openligt.” 

Hoe krijgen leerlingen dat vertrouwen?

Sophie: “Door gezien te worden. Ons goede curriculum en de zachte kant van ons onderwijs gaan hand in hand. Docenten regisseren hun lessen op basis van de individuele behoeften en als leerlingbegeleider heb je een grote impact op de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn. We tonen begrip, zijn altijd betrokken en attenderen leerlingen continu op hoe goed ze het doen en hoe leuk ze zijn.  

Maar het is niet zo dat we leerlingen vertroetelen. Alles wat je nu leert, moet voorbereidend zijn voor de rest van je leven. Wij onderzoeken goed wat je nodig hebt om je doelen te bereiken. En tijdens de intake vragen we wat je bereid bent om daarvoor te doen. Je leert hier zelf verantwoordelijkheid te nemen. De leerlingen werken dan ook ontzettend hard, maar ze worden daarin wel volop gesteund en gemotiveerd. Ik probeer altijd in een fijne, veilige omgeving aan te geven dat zij aan de slag moeten gaan. Doordat leerlingen gezien worden en mooie stappen zetten, krijgen ze zelf ook meer vertrouwen in hun kunnen. 

Hoe we met leerlingen omgaan, verschilt. Iedereen heeft een andere achtergrond en voorgeschiedenis. Als leerlingbegeleider ga je altijd bij jezelf na wat voor begeleider je voor deze leerling moet zijn. Sommige leerlingen die bij ons instromen, hebben hun vertrouwen verloren. In zichzelf, maar ook weleens in docenten. Dat vertrouwen moeten we dan terugwinnen. Dat kost tijd. Maar dan beseffen de leerlingen dat we er echt voor hen zijn, krijgen ze de smaak te pakken en gaan ze vaak genoeg als een tierelier. Laatst belde een moeder ons nog om te zeggen: ‘We weten niet wat ons overkomt.’ 

Als een leerling heftige gebeurtenissen meemaakt, vragen we uiteraard nooit meer van hem dan hij kan. We staan altijd klaar om een luisterend oor of extra ondersteuning te bieden. We denken binnen de grenzen van onze professionaliteit mee. Zo kunnen we samen besluiten vakken te spreiden over meerdere jaren, waardoor een leerling toch op zijn tempo kan blijven leren.  

Maar niet iedereen heeft die zachte kant van het onderwijs even hard nodig. Sommigen stappen bij ons binnen met een duidelijk doel: Ik wil piloot worden en daarvoor heb ik een deelcertificaat Wiskunde B nodig. Of ik wil na de havo in één jaar mijn vwo-diploma halen. Zij hebben minder behoefte aan gesprekken over hoe het met ze gaat of een aai over de bol, maar meer aan hulp met bijvoorbeeld natuurkunde.” 

Hoe gaat het met de leerlingen als ze Luzac weer verlaten? 

Douwe: “De leerlingen hebben hier het zelfvertrouwen en eigenaarschap gekregen waarmee ze hun succes in het vervolgonderwijs kunnen voortzetten. Dat is ontzettend mooi om te zien en horen! 

We houden graag contact! Veel leerlingen komen langs om te vertellen hoe goed het met ze gaat. Laatst mailde een oud-leerling die een paar maanden geleden op kamers is gegaan in Maastricht. Gewoon om even te melden dat ze het naar haar zin heeft en mooie studieresultaten haalt. Die band hebben we. 

Ook als de leerlingen aan hun studentenleven zijn begonnen, staan we klaar om samen te kijken hoe ze hun ambities kunnen waarmaken. Sommigen keren terug voor House of Students: onze fijne studieruimte waar studenten zich optimaal kunnen concentreren en de balans vinden tussen alle facetten die bij hun nieuwe levensfase horen, van hun tentamenweken en bijbaan tot hospiteeravonden en feestjes. Of ze nu willen sparren over een nieuwe loopbaankeuze, een steuntje in de rug voor hun tentamenweek goed kunnen gebruiken of gewoon komen praten over hoe het met ze gaat; onze deur staat altijd open!” 

Sophie: “De band die we opbouwen, maakt het voor ons des te leuker om de leerlingen te blijven volgen. Laatst organiseerden we een borrel voor alle geslaagden van de afgelopen decennia. Daar hoorden we weer ontzettend mooie loopbaanverhalen en blikten de leerlingen enthousiast terug op hun schooltijd. De persoonlijke band, individuele ontwikkelingen en de lol die we samen hebben gehad staat bij ons allemaal voor altijd in het geheugen gegrift. Dat is wat de zachte kant van het onderwijs doet. Het verbindt en maakt leren zo succesvol en leuk mogelijk.”