Terug naar alle nieuwsberichten

Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor een passende Citoscore?

De meest succesvolle Cito-score, dat is er één die echt bij je past! Maar wat heb je daarvoor nodig? Melissa Walraven, leerlingbegeleider bij Luzac Groningen, vertelt over de mogelijke obstakels en hoe deze tijdens een Cito-training worden aangepakt.

Wat is een absolute must voor een passende Cito-score?

‘’Zelfvertrouwen en een solide basis! Sommige leerlingen zijn onzeker over hun eigen capaciteiten. En anderen hebben tijdens de lessen niet het kennisfundament opgedaan dat ze nodig hebben om hun leerpotentie te benutten. Twee obstakels die soms een causaal verband hebben. Leerlingen vinden het in een klas met dertig klasgenoten nog weleens lastig om vragen te stellen. Als het in het begin van het jaar in de klas niet lukt om mee te komen met de stof en een leerling het lastig vindt om vragen te stellen, kom je in een neerwaartse spiraal terecht. De stof wordt steeds wat moeilijker waardoor een leerling achter blijft lopen.’’

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen tijdens de Cito-training wel vragen durven te stellen en die stevige basis krijgen?

‘’Onze kleine groepen vormen een veilige omgeving om vragen te stellen. Een positieve benadering is hierbij onmisbaar. Veel leerlingen zijn bang om fouten te maken en twijfelen snel aan zichzelf. Als ik een leerling vraag naar zijn/haar ingevulde antwoord hoor ik regelmatig: ‘Ik zal het wel fout hebben’. Dan zeg ik: ‘’ ‘Het gaat er niet om of het goed of fout is, maar hoe je tot een bepaald antwoord bent gekomen. Zo kunnen we erachter komen wat je lastig vindt, je daarmee helpen en weet je de volgende keer op welke manier je de vraag aan moet pakken.’’

‘’De basis is ons startpunt. Ik leg de stof nog eens duidelijk uit, ga samen met ze voor oefeningen zitten en laat ze ook individueel aan de slag gaan. We gaan pas de diepte in als de leerling de basis onder de knie heeft. Anders dan in een grote groep kunnen we rekening houden met het leertempo van de leerling. Blijkt een oefening toch nog te lastig, dan pas ik de moeilijkheidsgraad van de vragen aan. Als de leerling deze opdrachten goed beantwoordt, kan hij of zij de volgende vragen met meer vertrouwen maken.’’

‘’Al snel blijkt dat de leerlingen vaak meer kunnen dan ze denken! Een meisje had bijvoorbeeld moeite met rekenen. Vooral breuken en het meetkundig stelsel vond ze lastig. Toen we daar goed voor gingen zitten, bleek dat ze het wel kon!’’

Kan een Cito-training ook nuttig zijn als je wél al over die basis beschikt?

‘’Zeker. Soms gaat het al gewoon goed, maar zit er nóg meer in. Ik kwam laatst bijvoorbeeld de opa van een meisje dat een Cito-training heeft gevolgd tegen. Die zei: ‘’In drie maanden tijd heeft ze anderhalf jaar ingehaald. Eerst paste ze zich in de klas aan aan haar groepje dat wat lager scoorde. Nu ging ze zelfstandig aan de slag, op haar eigen niveau. Ze ontdekte dat ze meer kon dan ze al deed. Dat gaf veel zelfvertrouwen en dat zag je op school!’’.’’

Scoren leerlingen vaak een hoger niveau na een Cito-training?

‘’Het komt zeker voor dat leerlingen op een hogere Cito-score uitkomen, maar het is nooit de bedoeling om leerlingen anders te laten scoren dan bij ze past. Daar zijn weleens misvattingen over: ‘’Waarom zou je een training volgen, je wilt toch op jouw eigen niveau terechtkomen?’’ Maar daar zijn de trainingen juist voor! Leerlingen krijgen het zelfvertrouwen dat ze nodig hebben om hun capaciteiten goed te benutten. Ze krijgen toetsvaardigheden onder de knie, doen een stevig kennisfundament op en ontwikkelen zelfvertrouwen. Daar hebben ze hun hele leven wat aan.’’

‘’We beloven dus niet dat een leerling een hoger niveau haalt, maar we voorkomen dat een leerling lager scoort dan hij in zijn mars heeft. Dat een leerling stappen zet, is vaak vóór het toetsmoment al te zien aan de cijfers of een stijgende lijn in de leerlingvolgsystemen.’’

‘’Dat heeft met oog op de brugklas een grote meerwaarde. Sommige leerlingen willen daar extra op focussen en blijven na afronding van de training bij ons plakken, voor basisschoolbegeleiding. Zo kan ik de leerling voor een langere tijd helpen met huis- of leerwerk en het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden voor de middelbare school, zoals leren leren en plannen. We gaan tevens aan de slag met wiskunde, Engels en Nederlands. Het gaat er niet om of het goed of fout is, maar hoe je tot een bepaald antwoord bent gekomen. Zo kunnen we erachter komen wat je lastig vindt, je daarmee helpen en weet je de volgende keer op welke manier je de vraag aan moet pakken.’’