Terug naar alle nieuwsberichten

Het schooljaar van Luzac Haarlem: saamhorigheid, discipline en betrokkenheid onder leerlingen

Waar de periodes van het schooljaar hetzelfde blijven, blijven de succesverhalen van leerlingen ons verrassen. Elk schooljaar levert weer nieuwe, mooie herinneringen op. Pauki de Jong, rector bij Luzac Haarlem, blikt terug op die van 22/23.

‘’Als je aan hoogtepunten in het onderwijs denkt, komt de diplomering waarschijnlijk als eerste in je op. Maar we hebben er nog veel meer. Wat de leerlingen bereiken, blijft het mooiste om te zien. En we hebben veel leuke dingen meegemaakt!

Betrokken brugklassers

We hadden dit jaar een relatief grote brugklas waarin meteen een saamhorigheidsgevoel heerste. Het viel ons op dat ze zich al snel om elkaar bekommerden en ook weleens na schooltijd met z’n allen afspraken. Vaak brengen een paar ontzettend sociale leerlingen hun klasgenoten samen, daar steken ze de rest mee aan. Dit zorgt ervoor dat leerlingen die gedurende het schooljaar instromen hier in no time rondlopen alsof ze er al het hele jaar zijn.

Dat gebeurt overigens niet alleen in de brugklas. Al onze klassen zijn hecht, leerlingen helpen elkaar graag en komen ook regelmatig op zaterdagen en tijdens onze studieavonden samen leren.

Creatieve initiatiefnemers in de klas

Een paar leerlingen vroegen het begin van het schooljaar of ze leuke dingen mochten organiseren. We zeiden natuurlijk vol enthousiasme ‘ja’! Ze trapten meteen af met een groot succes: een pubquiz voor de hele school. Dat was fantastisch! Leerlingen kenden elkaar immers destijds nog niet echt, maar daar bracht de gezellige middag verandering in.

Deze club heeft nog meer succesverhalen, zo hebben ze allemaal leuke video’s voor ons TikTok-kanaal gemaakt.

Waargemaakte dromen

Leerlingen hebben veel overwonnen en waanzinnige doelen bereikt. Het is leuk om de mindset te zien veranderen van ‘ik moet dit’ naar ‘ik wil dit’. Een jongen die zichzelf ‘een 6jes-mannetje’ noemde, glunderde toen hij hoorde dat hij voor zijn wiskundetoets een hoger cijfer had dan de wiskundeknobbel van de klas. En al onze mavisten die opgingen voor het diploma zijn geslaagd, sommigen zelfs met vakken op havoniveau

Sommigen hebben het afgelopen jaar keihard gewerkt om, met ons 2 in 1-examenjaar, na hun diploma in één jaar te slagen op een hoger niveau. Andere leerlingen wisselden met dit 2 in 1-examenjaar van profiel. Zij wilden geneeskunde of tandheelkunde gaan studeren; een droom die ze met hun E&M-profiel niet konden waarmaken. Daarom haalden ze in één jaar deelcertificaten voor de vakken uit het profiel N&G: biologie, scheikunde en natuurkunde. Die hebben ze na de derde klas niet meer gehad, maar met hun tomeloze inzet en de intensieve leerlingbegeleiding lukte het wel om mee te komen met de rest!

En verschillende leerlingen combineerden beide: doorstromen naar een hoger niveau en een profielwissel van E&M naar N&G. Zij stroomden, met hun havodiploma op zak, in bij vwo 5 voor de bètavakken. De andere vakken volgden ze in een vwo 6-klas. Na twee jaar konden ook zij aan hun studententijd beginnen.

Eindsprintende leerlingen van andere scholen

We bieden bij Luzac begeleidingstrajecten voor leerlingen van andere scholen. Onze leerlingbegeleiders geven ook hen de persoonlijke aandacht en handvatten, waarmee ze in hun kracht komen te staan. Een van deze trajecten, ‘Eindsprint’, boden we het afgelopen jaar voor het eerst aan. Leerlingen die dreigden te blijven zitten, konden bij ons terecht om alles op alles te zetten voor een goed eindrapport. Onze leerlingbegeleiders zorgen ervoor dat ze alle onmisbare vaardigheden opdoen om van de laatste toetsen een succes te maken.

De knop ging bij alle Eindspurt-leerlingen om. Dat moest ook wel! We namen samen hun agenda onder de loep. Sommige leuke activiteiten, zoals tenniscompetities, moesten van de planning geschrapt worden voor een kansrijke overgang. Maar dat was het dubbel en dwars waard! Leerlingen kwamen met prachtig nieuws bij mij langs. Sommigen haalden zevens en achten. Één leerling riep zelfs: ‘’Mevrouw, ik heb drie 10’en!’’.

De alumniborrel op het strand

We hebben nu een alumni-LinkedIn waar 450 oud-leerlingen lid van zijn, ontzettend leuk! We zagen veel van hen op onze alumniborrel op het strand. Klasgenoten van alle schooljaren, tot wel 20 jaar terug, haalden samen herinneringen op. Ze waren het met elkaar eens: Luzac heeft veel voor ze betekend. Zelfs leerlingen die alleen het 2 in 1-examenjaar bij ons hebben gevolgd, denken aan Luzac als ze terugblikken op hun middelbareschooltijd. Dat komt doordat de persoonlijke ontwikkeling in dat jaar zo groot is en de band met klasgenoten die voor hetzelfde doel gaan zo hecht.

Kortom: we hebben het afgelopen jaar ontzettend genoten van de successen én het plezier onder leerlingen. De sfeer zat er goed in, tijdens de les, studiesessies buiten schooltijd en de pauzes. Leerlingen uit verschillende klassen wisten elkaar altijd goed te vinden en er zijn nog nooit zo veel kapotte pingpongballetjes geweest. Ik kijk uit naar weer een nieuw schooljaar voor in de boeken!