Terug naar alle nieuwsberichten

Waarom is een cito-training dé route naar een passende score?

De eindtoets heeft een duidelijk doel: inzicht in het passende niveau van toekomstige brugklassers creëren. Helaas kan een leerling tijdens de doorstroomtoets tegen obstakels aanlopen, waardoor de Cito-score een vertekend beeld weergeeft. Maar dat is te voorkomen! Van omgaan met faalangst tot kennishiaten dichten en missende toetsvaardigheden ontwikkelen: Marjella Wienia, leerlingbegeleider bij Luzac Zwolle, vertelt hoe een Cito-training de oplossing vormt voor verschillende hulpvragen.

Van faalangst naar vertrouwen

‘’Ik hoor regelmatig: ‘’Ik weet dat er meer in zit, maar op de eindtoets komt het er simpelweg niet uit.’’ Sommige leerlingen lopen echt tegen de spanning rondom toetsen aan. Dan gaat het tijdens het oefenen prima, maar blokkeren ze zodra ze een toets voor zich krijgen. Ouders willen dan ook graag dat hun kind meer zelfvertrouwen opbouwt, goed in zijn vel zit en niet lijdt onder zenuwen tijdens de doorstroomtoets. Een kind meer zekerheid geven is natuurlijk een mooi uitgangspunt!’’

‘’Faalangst komt helaas best veel voor bij kinderen. Daarom besteed ik tijdens de trainingen ook aandacht aan hoe je jezelf rustig kunt krijgen. Het is belangrijk om te beseffen dat het ‘maar’ een toets is; meer dan je best kun je immers niet doen. Door veel te oefenen en de leerlingen te laten ervaren dat ze het wel kunnen, raken ze vertrouwd met de stof. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen en dat willen we bereiken! Het is geweldig om kwartjes te zien vallen tijdens de citotrainingen: ‘’Oh zit dat zo? Dit kan ik gewoon!’’

Kennishiaten dichten en vaardigheden versterken

‘’Sommige leerlingen hebben moeite met een specifiek onderdeel. In een grote klas wordt de stof die een individuele leerling moeilijk vindt vaak niet extra behandeld, omdat daar natuurlijk minder tijd en ruimte voor is. Tijdens de trainingen kunnen we daar wél dieper op ingaan. We leggen de vinger op de zere plek, gaan vervolgens aan de slag met oefeningen en leren ze handige trucjes.’’

‘’Wat opvalt is dat de leesvaardigheid van leerlingen echt veel aandacht nodig heeft. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat de leesvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs is verslechterd, dit merk ik in de praktijk ook echt. Leesvaardigheid is ontzettend belangrijk, niet alleen bij het onderdeel Begrijpend Lezen, maar ook bij de interpretatie van bijvoorbeeld toetsvragen en verhaaltjessommen. Moeite met begrijpend lezen zorgt dus niet alleen voor obstakels binnen dit toetsonderdeel, maar kan op meerdere vlakken voor problemen zorgen. Als de leesvaardigheid van een leerling verbetert, kan dit positieve effecten hebben over de gehele linie, ook ná de basisschool. Daar zetten we natuurlijk op in bij de trainingen!’’

Vertrouwd raken met de doorstroomtoets

‘’Het komt ook voor dat een leerling niet per se moeite heeft met een specifiek onderdeel of oplopende zenuwen, maar dat het een kwestie van vertrouwd raken met de toetsvaardigheden en vraagstellingen is. Tijdens een Cito-training oefenen leerlingen onder begeleiding en individueel met alle verschillende vraagstellingen en doen ze de vaardigheden op die ze nodig hebben om hun eindtoets goed aan te vliegen.’’

Inzicht in waar (nog) meer winst te behalen valt

‘’En er zijn ook leerlingen die simpelweg goed voorbereid willen worden op het toetsmoment. Zij zien de Cito-training als een steuntje in de rug, waarbij ze toch nog tot nieuwe inzichten komen. Ook als een leerling in de eerste instantie nergens op vast lijkt te lopen, kom je er al snel achter waar nog wél winst te behalen valt. Één jongen was bijvoorbeeld helemaal niet slecht in rekenen, maar ontwikkelde zich toch nog volop binnen het rekenonderdeel meetkunde. Dat maakt leren nog leuker! Zijn ouders koppelden enthousiast terug dat hun zoon altijd vrolijk thuiskwam en veel heeft geleerd. Wij vinden het heel waardevol als een leerling een leuke, leerzame middag heeft en nóg beter in zijn kracht is komen te staan.’’

Wanneer kun je het beste voor een groepstraining kiezen en wanneer voor een training op maat?

‘’Een training op maat baseren we van het begin tot het einde op de behoeften van een leerling. Heeft hij bijvoorbeeld veel moeite met spelling, dan kunnen we een-op-een daar goed op focussen.’’

‘’Tijdens de groepstraining doorlopen we alle Cito-toetsonderdelen. Maar ook dan is het de kunst om te differentiëren. We zorgen er dan ook voor dat elke leerling genoeg aandacht krijgt. Ik leg de stof zo uit dat ik zeker weet dat de leerlingen het begrijpen. De bijbehorende opdrachten doen we op maat, de één krijgt wat moeilijkere opdrachten dan de ander. We behandelen een paar vragen klassikaal, waarbij leerlingen uitleggen hoe ze tot hun antwoord komen. Daar leren ze zelf van en de rest natuurlijk ook. Op een leuke manier!’’