Terug naar alle nieuwsberichten

Meetbaar succes en plezier: Luzac maakt de groei van leerlingen altijd inzichtelijk

Bij Luzac hebben we een fysieke, psychologische en emotionele leeromgeving gecreëerd waarin leerlingen een zichtbare ontwikkeling doormaken. Wat houdt deze ontwikkeling in en hoe monitoren we deze? Elselien van der Wal, conrector leerlingbegeleiding bij Luzac Amersfoort, vertelt er alles over.

‘’In onze kleinschalige schoolomgeving hebben we de ruimte om elke leerling persoonlijk te helpen. Daar hebben leerlingen veel baat bij: iedereen komt immers op zijn eigen manier het beste tot zijn recht. Daarom doorlopen leerlingen bij Luzac hun schooltijd niet allemaal exact hetzelfde; docenten differentiëren tijdens de les en leerlingen krijgen de hulp waarmee ze hun leerpotentie écht benutten. Ook als je achten na achten haalt, kijken we naar hoe je ambities kunt verwezenlijken, met zo veel mogelijk plezier naar school kunt of optimaal klaargestoomd wordt voor de toekomst ná Luzac. Zo wilde één leerling voor elk vak een 7,5 staan vanwege de loting voor de studie medicijnen. In dit geval gaan de gesprekken niet alleen over een gerichte aanpak, maar staan we juist ook stil bij wanneer hij genoeg had geleerd, zodat hij ook nog voldoende ontspanning had.’’

‘’Als een leerling bij ons start, is het dus belangrijk om eerst in kaart te brengen waar de leerling staat en waar hij of zij behoefte aan heeft. Dit achterhalen we door met de leerling en ouders uitgebreid in gesprek te gaan en verschillende testen af te nemen, zoals de leervoorkeurentest en faalangsttest. Leerlingen schrijven ook op wat ze graag willen delen met hun leerlingbegeleider. Een fijne manier om het eerste contact te leggen. Hoe goed we leerlingen daadwerkelijk kunnen helpen valt of staat immers met de band die hij of zij opbouwt met de leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider fungeert dan ook de gehele schooltijd als sparringpartner en veilige haven.‘’

Wat wordt er vervolgens met deze inzichten gedaan?

‘’We maken op basis van onze inzichten een persoonlijk leerplan waarin we doelen vaststellen en bepalen hoe de leerling deze kan bereiken. Dit leerplan is dynamisch en verandert mee met de doelen en behoeften van de leerling. Leerlingen hebben nauw contact met hun leerlingbegeleider om aan doelen te werken, de voortgang te bespreken en belangrijke studievaardigheden te ontwikkelen. Maar ook docenten verliezen het persoonlijke plan niet uit het oog. We verwachten dat zij op basis hiervan handelen en terugkoppelen hoe het gaat. Dat doen ze met behulp van RTTI: een methode die vertelt waarom een leerling tot een 5 of 7 komt.’’

‘’De letters R, T, T en I staan voor vier cognitieve niveaus: Reproductie, Toepassen in bekende situatie, Toepassen in nieuwe situatie en Inzicht. Doordat elke toets een RTTI-label heeft, wordt per vraag duidelijk welk cognitief niveau getoetst wordt en hoe het leerproces van de leerling binnen dit niveau eruitziet. We weten zo altijd wat goed gaat en wat (nog) beter kan. De één heeft moeite met opletten in de les en loopt daardoor vast bij het reproduceren van de stof, de ander vindt het juist weer lastig om de geleerde stof in de praktijk toe te passen. Doordat we hiervan weten, kunnen we passende acties en leerstrategieën hanteren die de leerling verder helpen.’’

‘’De RTTI-uitdraai geeft tevens weer of gestelde doelen zijn behaald en vormt voor docenten een goede basis om te bepalen waar ze in de volgende periode aan werken. Deze terug- en vooruitblik delen we elke periode met leerlingen en ouders. We bellen ouders niet alleen als er iets niet goed gaat, maar juist ook als een leerling mooie prestaties levert! Als een leerling hard gewerkt heeft, nemen we contact op om samen het succes te vieren.’’

Hoe gaan jullie om met vraagstukken die niet direct met leerstijlen te maken hebben, zoals faalangst?

‘’Kinderen die hoog op onze faalangsttest scoren, krijgen een faalangstreductietraining. Leerlingen zien tijdens deze training in dat ze er niet alleen voor staan en dat faalangst veel voorkomt. Spanning is eigenlijk heel goed, het zet je immers aan tot actie. We leggen uit wat dit met je lichaam en brein doet en geven leerlingen tools waarmee ze de regie terug kunnen nemen over hun gedachtes. Leerlingen denken vaak dat ze niks kunnen doen aan de spanning die ze voelen. Als ze dan ontdekken hoe ze zichzelf rustig kunnen krijgen, zie je hun vertrouwen groeien. En ook hier zorgen we ervoor dat de ontwikkeling zichtbaar wordt. Aan het einde van het schooljaar nemen we nog een test af om te kijken wat het verschil is.’’

‘’Het kan ook voorkomen dat een leerling met onvoldoendes binnenkomt, maar dat we toch niet direct gefixeerd zijn op betere cijfers. Zo was een van onze huidige leerlingen aan het begin van haar examenjaar ontzettend onzeker. Natuurlijk wil iedereen graag dat ze haar diploma haalt, maar we zagen al snel dat het voor haar belangrijk was om eerst goed in haar vel te zitten. Daar hielpen we dan ook bij, stap voor stap. Haar cijfers gingen na haar overstap dan ook niet direct omhoog, maar de ouders zagen wél dat ze niet meer verdrietig was bij thuiskomst. Uiteindelijk haalde ze meer examenvakken dan we hadden gehoopt en vindt ze het niet erg om een jaar langer naar school te gaan. Daar heeft niet alleen de leerlingbegeleiding effect op gehad. Docenten focussen zich normaalgesproken op het overbrengen van de stof, zodat een leerling het examen haalt. Maar nu was het resultaat even niet zo belangrijk, voor docenten even schakelen! De resultaatgerichte aanpak maakte plaats voor veel positieve feedback. Dat zorgt ervoor dat een leerling meer zelfvertrouwen krijgt en ook vriendschappen sluit. Nu haalt ze haar diploma een jaartje later, maar wel met veel meer plezier. ’’

‘’Wat het leerdoel ook is, de kracht zit ‘m in onze persoonlijke aanpak en het consistent handelen op basis van een leerplan. Dat kan niet zonder korte lijntjes tussen leerlingen, begeleiders, docenten en ouders. We weten allemaal of een leerling 6’en of 8’en haalt, maar ook welke stappen een leerling zet op cognitief en persoonlijk vlak. In het Luzac-DNA zit dan ook steevast de onmisbare drijfveer om elke leerling het beste uit zichzelf te laten halen. Zo maken we samen onze school tot dé omgeving voor een onvergetelijke ontwikkeling én een leuke tijd.’’