Terug naar alle nieuwsberichten

Zo veel mogelijk effect, zo min mogelijk stress: ontdek je cirkel van invloed

Handel jij vanuit jouw cirkel van invloed? Dan heb je écht de regie over je leven. Mensen die zich richten op hun cirkel van invloed zijn namelijk proactief en spannen zich in voor wat ze belangrijk vinden. En daar pluk je zowel in je werk- als privéleven de vruchten van. We vinden het dan ook belangrijk dat onze leerlingen ontdekken waar ze hun aandacht en energie op kunnen richten om het maximale uit zichzelf te halen.

Wat is jouw cirkel van invloed?

De Cirkel van Invloed is onderdeel van een theorie van de Amerikaanse bedrijfskundige Stephan Covey. Hij stelt dat je als mens een cirkel om je heen hebt met daarin alle gebeurtenissen en personen waarbij jij je betrokken voelt: de cirkel van betrokkenheid. Als je naar deze cirkel van betrokkenheid kijkt, zie je dat je op sommige dingen weinig of geen invloed kan uitoefenen en op andere wél. De zaken waar je wel vat op hebt, kunnen we in een kleinere cirkel plaatsen: de cirkel van invloed.

Als je handelt vanuit jouw cirkel van invloed ben je proactief: je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Je richt je op zaken waar je echt iets aan kunt doen en laat je niet leiden door omstandigheden en emoties. Dat zorgt voor een positieve instelling, wat je cirkel van invloed vergroot!  Alles wat jij doet om bijvoorbeeld te werken naar je ambities, zit in je cirkel van invloed.

Alles wat buiten de binnenste krachtbron valt, maar wel in de cirkel van betrokkenheid, daar kun je niks aan doen. Het humeur van je collega, files en het weer, bijvoorbeeld.  Als je aan deze buitenste cirkel veel aandacht besteedt, verspil je je energie. Alles overkomt je, je vertoont reactief gedrag en de cirkel van invloed krimpt, doordat je energie op gaat aan gepieker.

Waarom laten we leerlingen kennismaken met hun cirkel van invloed?

Een proactieve instelling resulteert niet alleen in meer succes en plezier tijdens de middelbareschooltijd, maar ook juist daarna. We stomen leerlingen klaar om na Luzac zelfbewust- en verzekerd hun weg te vervolgen. Met onze eigen leerlijn voor Levenskunde ontwikkelen leerlingen van de brugklas tot en met hun voorexamenjaar daarom vaardigheden die iedereen in zijn studententijd en carrière nodig heeft, maar eigenlijk bijna niemand voorafgaand leert.

Luzac-leerlingen maken deze vaardigheden eigen in vier jaarlijks terugkerende thema’s, zoals ‘persoonlijke effectiviteit’: het thema waarin leerlingen onder andere hun cirkel van invloed ontdekken. Dat doen ze aan de hand van verschillende opdrachten en vragen door de jaren heen.

Tijdens levenskundelessen ervaren leerlingen dat mentale energie onmisbaar is om stevig in je schoenen te staan en voor doelen te gaan. Ze ontdekken dat hun discipline als een spier is die ze kunnen trainen en dat ze hun gedrag om ambities te realiseren kunnen oefenen. Ook leren ze hun energie te besparen door hun cirkel van betrokkenheid te verkleinen. Leerlingen worden bijvoorbeeld uitgenodigd hun afleidingen tijdens het leren bij te houden en te achterhalen hoe ze deze kleiner kunnen maken, waardoor hun cirkel van invloed groeit. Daarnaast kijken ze eens kritisch naar hun weekplanning. Als het ze niet helemaal is gelukt om zich aan deze te houden, door wie of wat kwam dat dan? En wat kun je daar in het vervolg aan doen?

Kortom: Leerlingen ontdekken hoe ze frustratie en afleidingen beperken, lastige vraagstukken met meer plezier kunnen oplossen en simpelweg proactief én positief in het leven staan.

Wat je aandacht geeft, groeit

Wil jij ook meer vanuit die binnenste cirkel leven? Je kunt, net als de leerlingen van Luzac, je cirkel van invloed vergroten door bijvoorbeeld je discipline te trainen, een groter doel voor ogen te houden, je assertief op te stellen en datgene waar je last van hebt aan te pakken.

Daarnaast kun je jouw cirkel van betrokkenheid verkleinen door na te gaan wat je nou écht belangrijk vindt. Heb je te maken met een energievreter? Bekijk dan of deze tot je cirkel van invloed of betrokkenheid hoort. Kun je aan de zaken in de laatstgenoemde categorie écht niks doen als je er op een andere manier naar kijkt? Als je aan het feit niks kunt veranderen, kun je misschien wel iets veranderen aan de invloed die het op jouw leven heeft. Als je klaagt over het weer stopt het immers niet met regenen, maar je kunt wel een regenjas aantrekken.