Terug naar alle nieuwsberichten

Zo helpt studiebegeleiding leerlingen van onvoldoendes naar voldoendes

Luzac Studiebegeleiding zet ook leerlingen die geen voortgezet onderwijs bij Luzac volgen in hun kracht. Onze leerlingbegeleiders staan elke schooldag klaar voor ambitieuze pubers die het maximale uit zichzelf willen halen. Dat doen ze allemaal op hun eigen manier. Hoe zorgt onze studiebegeleiding voor meer leersucces?

Leren op een manier die écht past

Iedereen leert op een andere manier en heeft eigen leerdoelen. Daarom krijgen leerlingen bij Luzac een eigen leerplan. Eerst zorgen we voor inzicht in de capaciteiten, leerstijl en verbeterpunten met verschillende testen, zoals een digitale test Leervoorkeuren VO, diagnostische toetsen en RTTI- en OMZA-analyses. Daarna stellen we een leerplan op, waarmee we samen gericht aan de slag kunnen. De leerling wordt begeleid op een manier die écht past en dat maakt leren alleen maar leuker!

Bouwen aan zelfvertrouwen

Eén ding doet iedereen goed: zelfvertrouwen. We leven in een prestatiemaatschappij, waarin leerlingen het gevoel hebben dat ze aan hoge verwachtingen moeten voldoen. Veel leerlingen zijn onzeker en komen met een leerachterstand bij ons binnen. In de eerste periode willen we ze dan ook laten zien wat ze kunnen. Dat ontdekken ze door eerst een stapje terug te doen, naar de basis. Wat moeten we weten, voordat we de verdieping ingaan? Zo gaan ze stap voor stap de materie beter begrijpen. En je ziet hun zelfvertrouwen daarbij groeien.

Persoonlijke aandacht in een kleine groep

De grote kracht van Luzac Studiebegeleiding is dat we echt kleine groepjes hanteren. Zo kunnen we de persoonlijke benadering optimaal behouden. Daarnaast hebben onze leerlingbegeleiders allemaal een achtergrond in de psychologie of pedagogiek. Ze beschikken dus over een groot empathisch vermogen; de leerlingen voelen zich echt gezien en gehoord.

Het schoolwerk is altijd onder controle

Plannen, daar heeft niet iedereen talent voor. Maar het is wel heel belangrijk om schoolprestaties onder controle te houden. Daarom schrijven alle leerlingen samen met de leerlingbegeleider hun planning voor de week op. De leerling weet zo goed wat hem wanneer te wachten staat. Dat geeft rust.

Leren in een fijne en gezellige omgeving

Leerlingen komen graag naar Luzac Studiebegeleiding. Ze hoeven zich geen zorgen te maken over school en het is een fijne, gezellige leeromgeving. Tussendoor nemen we de tijd om thee te drinken, wat lekkers te eten en een spelletje te doen. En de groep leert ook van elkaar. Door te overhoren, bijvoorbeeld.

Er ontstaat snel een hechte groep. Afgelopen schooljaar moest een leerling bij studiebegeleiding Luzac Den Haag écht een paar voldoendes halen. Als dat lukte, werd er een pizza-avond georganiseerd. De leerling was extra gemotiveerd; hij wilde niet alleen zichzelf, maar ook de andere klasgenoten trots maken. En dat lukte! Het gevoel dat je het met zijn allen doet, werkt. Leerlingen zien dat ze niet de enige zijn die iets moeilijk vindt.

Extra ondersteuning van vakdocenten

De leerlingbegeleider helpt met huis- en leerwerk. Blijven die wiskundige vergelijkingen toch een obstakel? Of haalt een leerling altijd onvoldoendes voor natuurkunde? We kunnen altijd de hulp inroepen van een Luzac-docent die de materie duidelijk uitlegt. Kortom, we beschikken over alle middelen en hulptroepen, waarmee leerlingen ook dat lastige vak onder de knie krijgen.

Rust thuis

Veel leerlingen vinden het lastig om gedisciplineerd aan de slag te gaan met hun huiswerk. Als ze na een lange schooldag eenmaal thuis zijn, nemen ze hier dan geen tijd voor. Het voordeel van Luzac Studiebegeleiding is dat leerlingen gericht geholpen worden, waarna ze tijd hebben voor rust en leuke bezigheden.

Vaardigheden die waardevol zijn voor nu én voor later

Leerlingen doen belangrijke studievaardigheden op die zelfs in het werkleven nog van toepassing zijn, zoals organiseren en structureren. En ze krijgen leerstrategieën onder de knie, waarmee ze ook bij een vervolgopleiding de studiepunten kunnen binnenslepen. Kortom: leerlingen doen vaardigheden op die ze tijdens hun hele carrière goed kunnen gebruiken!

Benieuwd naar wat Luzac Studiebegeleiding voor uw kind kan betekenen? Maak een afspraak voor een proefmiddag! Tijdens de proefmiddag kan uw kind kennismaken met de leerlingbegeleider en gaan we samen zitten voor zijn hulpvraag. Wij geven een steuntje in de rug, waarmee hij bijvoorbeeld al wat beter kan plannen of samenvatten. Zo ontdekt hij of Luzac Studiebegeleiding wat voor hem is!