Terug naar alle nieuwsberichten

Het nut en de noodzaak van de brede en meerjarige brugklas

De brugklas; een spannende overstap van de middelbare school naar het voortgezet onderwijs. Bij de eenjarige, homogene brugklas stromen leerlingen in op het niveau dat voor ze is vastgelegd in groep 8. Maar past dit niveau wel echt? Dat is niet altijd het geval. En daarom biedt Luzac een brede, tweejarige brugklas. Zo groeien onze leerlingen naar hun échte niveau.

In de brede brugklas krijgen leerlingen écht de kans om te laten zien wat ze kunnen. Leerlingen krijgen niet vroegtijdig een stempel opgedrukt. We nemen namelijk twee jaar de tijd om het passende niveau van elk individu vast te stellen. Zo weten we zeker dat een leerling na de brugklas op zijn plek zit. Waarom is het belangrijk om een leerling zich langer te laten ontwikkelen in de brugklas? De volgende factoren spelen mee.

Leerlingen zijn niet uitontwikkeld in groep 8

Groepachters zijn jong en nog lang niet uitontwikkeld. Op cognitief en persoonlijk vlak niet. Bij veel leerlingen is dan ook pas later zichtbaar welk niveau bij hen past. Juist in de leeftijdscategorie 12 tot en met 15 jaar laten leerlingen een grote ontwikkeling zien. Daar krijgen ze in een brede, tweejarige brugklas goed de tijd en ruimte voor.

Op de basisschool ligt de focus op enkel taal en rekenen

Op de basisschool wordt het niveau-advies voornamelijk gebaseerd op hoe goed een leerling is in taal en rekenen. Maar op de middelbare school krijgt de leerling de kans om bij alle vakken te laten zien wat hij of zij kan. Van Nederlands en wiskunde tot geschiedenis en natuurkunde. Zo kunnen wij goed zien hoe het kind binnen de verschillende vakken presteert.

Een brede brugklas biedt ruimte voor diverse niveaus, ook per vak

Als een leerling start op een bepaald niveau, geeft dat vaak een stigma. De brede brugklas biedt ruimte voor diverse niveaus, ook per vak. Een leerling die echt geen Engels kan, is wellicht wel goed in andere vakken. Die kunnen dan op een hoger niveau gevolgd worden. En de leerling kan meer aandacht krijgen voor het vak ‘Engels’, waardoor hij ook binnen dat vak de kans krijgt om te groeien. Zo krijgt een leerling de kans om talenten te benutten en lastige vakken stapsgewijs te leren.

De Cito-toets kan onterecht tegenvallen

De Cito-toets is een momentopname. Er is een kans dat uw kind tijdens deze momentopname niet op zijn best presteert. Er hangt veel van de toets af. Veel leerlingen voelen dan ook een hoge druk. Sommigen kampen zelfs met faalangst. Dat kan invloed hebben op hoe een leerling presteert. Het komt dan ook voor dat zo’n toetsuitslag onterecht tegenvalt.

Door goed te differentiëren kan een leerling zich optimaal ontwikkelen

In een brede brugklas van Luzac krijgt iedereen individuele aandacht. Dankzij de kleine klassen leren docenten de leerlingen snel kennen. Zo weten ze goed wat elke individuele leerling nodig heeft. Voor de één is dat extra aandacht. En de ander wil juist meer uitdaging. Door de behoeften goed te monitoren en hier goed op in te spelen, kan een leerling zich optimaal ontwikkelen.

Het is van groot belang dat een kind op zijn plek zit

Leren gaat over een haalbare meetlat. Maar die meetlat is op een jonge leeftijd moeilijk te leggen. Als die lat te laag ligt, dan ontstaat er gemakzucht. De leerling wordt niet geprikkeld om zich goed te ontwikkelen. Zijn potentie wordt niet benut. Dat is zonde.

Wilt u meer weten?

Op deze pagina leest u alles over de brede, tweejarige brugklas. Heeft u vragen? Dan kunt u altijd bellen naar 035 672 10 39 of mailen naar [email protected].