Terug naar alle nieuwsberichten

Hoogbegaafde leerlingen voelen zich thuis bij Luzac

Mee moeten gaan met de massa; dat is wat veel hoogbegaafde leerlingen op het regulier voortgezet onderwijs dwarszit. Luzac is er, onder andere, voor leerlingen die moeite hebben met leren, maar ook juist voor leerlingen die meer uitdaging of vrijheid behoeven. Bij Luzac zitten hoogbegaafde leerlingen helemaal op hun plek.

Van verveling tot onderprestaties: hoogbegaafde leerlingen zijn niet gebaat bij het onderwijs dat ieder kind volgt. En maatwerk, daar heeft het reguliere voortgezet onderwijs niet de tijd en ruimte voor. Met grote frustraties als resultaat: leerlingen vervelen zich en voelen zich niet begrepen. “Waarom moet ik 10 opdrachten maken als ik het na 1 opdracht al begrijp?”. Jackeline Tullenaar, rector van Luzac Eindhoven, vertelt: “Bij Luzac staan de wensen en behoeften van de leerling centraal. Elk vak dient gehaald te worden, maar de manier waarop staat niet vast. Begrijpt de leerling de lesstof tijdens de eerste uitleg? Dan dwingen wij hem of haar niet om elke les te volgen. De leerling kan andere opdrachten krijgen of zelfs meer vakken volgen. Sommige hoogbegaafde leerlingen deden uit frustratie helemaal niks meer aan school op het reguliere voortgezet onderwijs, waardoor ze waren gekelderd naar havo. Met het maatwerk van Luzac brengen wij ze weer naar hun oude niveau.”

Luzac biedt vrijheid

Pauline Heistein, rector van Luzac Amersfoort, vertelt: “De oplossing is vrijheid. Hoogbegaafde leerlingen zien verbanden tussen verschillende vakken, zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. Ze vinden het frustrerend dat ze er niks mee kunnen doen. Waar medeleerlingen meerdere lessen nodig hebben om een vak onder de knie te krijgen, kost het hoogbegaafde leerlingen soms maar 10 minuten. Ze zien verbanden die de docent zelfs onbekend zijn.

Hoogbegaafden willen zich graag ergens echt in verdiepen. Zo hebben wij een leerling de vrijheid gegeven om naar 1/3 van de lessen te gaan en wekelijks filosofiecolleges op de universiteit te volgen. Daarnaast worden de hoogbegaafde leerlingen intensief bijgestaan door hun leerlingbegeleider, die de leerling goed begrijpt en alle tijd neemt om te luisteren en samen tot oplossingen en passende mogelijkheden te komen. Als veilige haven, vraagbaak en monitorende begeleider kan de leerlingbegeleider hoogbegaafde leerlingen als geen ander de handvatten geven om met plezier mooie resultaten te boeken.”

De overstap naar maatwerk via het samenwerkingsverband binnen het voortgezet onderwijs

Het merendeel van de leerlingen redt zich op het reguliere onderwijs. Iedereen is gebaat bij maatwerk en persoonlijke aandacht, maar voor sommigen is het pure noodzaak om überhaupt te kunnen presteren. Vanuit het samenwerkingsverband tussen meerdere reguliere en particuliere middelbare scholen wordt er vastgesteld waar leerlingen die niet op hun plek zitten bij hun huidige school, het beste tot hun recht komen.

Directeur onderwijs Math van Loo vertelt: “Een kind komt optimaal tot zijn recht als-ie blij is. Plezier en zelfvertrouwen zijn doelen op zich, maar resulteren tevens in mooie cijfers. Veel leerlingen die extra aandacht behoeven worden al snel naar het speciaal onderwijs verwezen, terwijl dat meestal niet de juiste oplossing is. Als vader van een hoogbegaafde zoon die grote frustraties ervaarde tijdens reguliere lessen, weet ik als geen ander wat onderwijs op maat voor leerlingen kan betekenen. Ondanks de bewezen kwaliteit en effectiviteit wordt particulier onderwijs veelal vermeden, terwijl bij Luzac leerlingen juist alle ruimte hebben om, op een manier die bij hen past, optimaal te presteren.

De kracht van maatwerk en persoonlijke begeleiding uit zich keer op keer weer in succesverhalen van leerlingen die het maximale uit zichzelf halen. Wij zien leerlingen die we welkom mogen heten via het samenwerkingsverband, opbloeien en onwijs in hun resultaten groeien. Leerlingen gaan van onvoldoendes naar achten en negens. Ouders van leerlingen die vanuit het samenwerkingsverband bij Luzac terechtkomen zijn lyrisch over het verschil dat passend onderwijs maakt. Hoogbegaafde leerlingen worden eindelijk echt gezien en gehoord en krijgen persoonlijk onderwijs, waarin ze de vrijheid hebben om keuzes te maken waar zij gelukkig van worden.”