Terug naar alle nieuwsberichten

De kwaliteit en persoonlijke aandacht van het Luzac-onderwijs

Luzac bewijst het sinds 1983 keer op keer: het onderwijs is van uitzonderlijke kwaliteit. Luzac stelt de behoefte van de leerling centraal en gelooft dat elke leerling de capaciteiten heeft om het maximale uit zichzelf te halen.

Dankzij het persoonlijke, kleinschalige onderwijs bloeien leerlingen op en komen ze optimaal tot hun recht. Zo ook tijdens de coronacrisis, waarin elke les van Luzac doorging. Dankzij de wendbaarheid van Luzac kregen leerlingen ook in de virtual classroom de aandacht die zij nodig hadden.

Waar virtueel onderwijs een flinke omschakeling was, werd het al snel het nieuwe normaal. Virtueel contact of fysieke lessen; persoonlijke aandacht blijft van cruciaal belang voor de ontwikkeling van leerlingen. Interactie helpt leerlingen zich te ontplooien, doordat zij op hun eigen wijze geholpen kunnen worden. Sommigen behoeven intensieve aandacht, terwijl anderen graag zelf aangeven wanneer hij of zij begeleiding nodig hebben.

Deze persoonlijke aandacht kan enkel gegeven worden in kleine klassen. De klassen van Luzac tellen gemiddeld 12 leerlingen, waardoor leerlingen tevens met een paar aanpassingen veilig naar school kunnen. Eventuele achterstanden van leerlingen die nu hun eerste jaar bij Luzac starten, worden, dankzij de persoonlijke lessen, zeer snel weggewerkt.

De constante aandacht voor kwaliteit

Het onderwijs van Luzac is van hoge kwaliteit en altijd in ontwikkeling. Niet alleen dankzij de gepersonaliseerde onderwijsmethode, de RTTI-analyses van de resultaten van leerlingen, de kleine klassen en de persoonlijke begeleiding. Docenten en leidinggevenden beschikken namelijk allemaal over de kennis en skills om uw kind de handvatten te geven waarmee hij of zij zo goed mogelijk presteert.

Dankzij de kleine klassen leren docenten de leerlingen al snel kennen en weten ze hoe zij elk individu het beste kunnen helpen. Zo worden lessen op basis van de leerbehoefte van de klas aangepast en is er tijd voor persoonlijke aandacht. Ook zijn zowel de docenten als de begeleiders altijd op de hoogte van hoe de leerling ervoor staat, waarop indien nodig meteen ingespeeld kan worden. Zo zijn de schoolprestaties van onze leerlingen altijd onder controle.  

Resultaten van leerlingen worden continu geanalyseerd, waardoor Luzac meteen kan anticiperen op verbetermogelijkheden. Ook wordt de feedback van leerlingen op het onderwijs benut om de begeleiding en lessen te verbeteren. Kortom: het onderwijs van Luzac staat nooit stil. Wij zetten alles op alles om het onderwijs constant te verbeteren en kunnen met onze vooruitziende blik altijd direct anticiperen op veranderingen of nieuwe mogelijkheden.

Zo ook tijdens de coronacrisis: dankzij eerder gedraaide pilots vormde virtueel onderwijs vanaf dag 1 geen enkel probleem. Mocht het onverhoopt nodig zijn weer om te schakelen naar onlineonderwijs, dan is dat voor Luzac-docenten en onze leerlingen meestal geen probleem.

De voordelen van blended onderwijs

Het virtuele onderwijs tijdens de coronacrisis vormde geen nadeel voor de prestaties van leerlingen. Zij hebben de kwaliteit ervaren die zij gewend zijn. Sterker nog: de virtual classroom brengt, voor een generatie die van jongs af aan opgroeit met smartphones, zelfs voordelen mee.

Uit deelname aan landelijk onderzoek, met behulp van de inmiddels geïmplementeerde School Enquête Tool (SET) in samenwerking met de Radboud Universiteit, bleek dat leerlingen van Luzac tijdens de periode van 100% afstandsonderwijs goed zicht hielden op hun prestaties, uiterst gemotiveerd bleven en geen achterstanden opliepen.

Daarom zal Luzac ook na deze periode een hybride model van klassikale en online lessen aanbieden als dat nodig blijkt. Zo kunnen leerlingen een weinig gekozen en spaarzaam aangeboden vak eventueel ook op afstand volgen.

Blended learning, waarbij fysiek en digitaal onderwijs samensmelten, blijft. Leerlingen kunnen, bijvoorbeeld, online samenwerken en hun aantekeningen delen. En de spanningsboog kan, door de effectieve afwisseling in de lessen, vergroot worden. Zo worden de lessen niet alleen leuker voor leerlingen die het soms moeilijk vinden om hun aandacht vast te houden, maar maken leerlingen tevens meters in hun ontwikkeling.

Digitale middelen worden steeds belangrijker en kunnen lessen dus aantrekkelijker maken. Instructies worden bij Luzac verzorgd op smart boards en samengevat in PowerPointpresentaties. Leerlingen vinden studiewijzers met leeractiviteiten, bronnen, toetsen en hulpmiddelen in hun elektronische leeromgeving ItsLearning. Hierbij wordt een grote diversiteit aan bronnen, leerstijlen, toetsen en spelletjes gekoppeld aan de leerdoelen van de leerling.

De lessen van Luzac volgens een vast stramien

De lessen van Luzac worden veelal via een vast stramien vormgegeven. De leerstof van vorige lessen wordt kort besproken. Daarna wordt het nieuwe materiaal stap voor stap gepresenteerd, waarna oefeningen onder begeleiding volgen. Tijdens deze oefeningen kunnen leerlingen gebruikmaken van hulpmiddelen die geleidelijk worden afgebouwd, tot ze niet meer nodig zijn.

Een gedetailleerde uitleg en vragen vanuit de docent en leerlingen volgen. De docent demonstreert toepassing van vaardigheden en geeft leerlingen heldere voorbeelden. Daarna kunnen de leerlingen het geleerde, zelfstandig of in groepsverband, in de praktijk brengen.  De docent controleert of elke individuele leerling de stof echt begrepen heeft.

Kortom: Luzac begrijpt jongeren, en de eventuele zorgen van hun ouders. Leerlingen doorlopen daarom hun leerweg bij Luzac op een manier die bij hen past. Met het leerplan op maat, de intensieve begeleiding, het blended onderwijs en aandacht in de kleine klassen, halen leerlingen met plezier het maximale uit zichzelf. En de prestaties, die zijn zo altijd onder controle.

Persoonlijk advies

Heeft u vragen over Luzac of wilt u te weten komen wat Luzac voor uw kind kan betekenen? Dan kunt u bellen naar 035 672 10 39. Onze opleidingsadviseurs staan klaar om uw vragen te beantwoorden en een vrijblijvend adviesgesprek in te plannen, waarin de wensen en behoeften van uw kind centraal staan.