Terug naar alle nieuwsberichten

Dit zegt de Onderwijsinspectie over Luzac

Wist u dat alle scholen minimaal 1 keer per 4 jaar worden gecontroleerd door de Onderwijsinspectie? Onlangs heeft deze inspectie Luzac een bezoek gebracht. Hoe zijn wij beoordeeld? U ontdekt het op deze pagina.

Kwaliteit van de lessen en ondersteuning

Een van de belangrijkste aspecten waar de inspectie naar heeft gekeken, is natuurlijk de lessen zelf. Het didactisch handelen van de docenten wordt positief beoordeeld. De leraren hebben veel zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. Ze weten hoe ver de leerlingen zijn, wat ze lastig vinden en waar ze goed in zijn. Op basis van die informatie bereiden ze hun lessen, steunlessen en begeleidingsactiviteiten voor.

Het is dan ook niet voor niets dat Luzac hoger dan gemiddeld scoort op differentiatie (leerlingen laten doen waar ze aan toe zijn). Niet alleen in de lessen zelf wordt maatwerk geleverd, maar ook in de begeleiding. Het niveau van dit maatwerk is hoog. En dat heeft een positief effect op de leerprestaties.

Examinering

Uit het onderzoek is gebleken dat Luzac zich aan alle voorschriften houdt voor het opstellen voor toetsen. Ook stelt Luzac hoge eisen aan die toetsen: er is geen verschil in moeilijkheidsgraad tussen schoolexamens en centrale examens. “Je krijgt hier je diploma beslist niet cadeau”, zei een van de inspecteurs in het eindgesprek. Dit zorgt ervoor dat leerlingen het niveau van het vervolgonderwijs beter aankunnen.

Een ander gevolg van de hoge standaarden? De examenresultaten bij Luzac zijn ontzettend goed. Dit komt ook doordat leerlingen meer begeleiding kregen bij de schoolexamens, herkansingen en zogenaamde resultaatverbetertoetsen. Deze toetsen boden een extra kans om beter te scoren, wat wenselijk was vanwege het wegvallen van het CE. Hiervan is honderden keren gebruikgemaakt door Luzac-leerlingen die de lat voor zichzelf hoog wilden leggen. Het merendeel van hen had dit eigenlijk niet nodig om te slagen: ze hebben dit middel vooral ingezet om hun eindcijfers nog hoger te krijgen.

Contact

Bij Luzac zijn we ontzettend blij met de positieve resultaten. Niet vaak krijgen scholen op deze indicatoren alleen maar goede beoordelingen. Uiteraard blijven we de komende jaren onze kwaliteit zelf ook monitoren en continu streven naar het hoog houden van de kwaliteit van ons onderwijs.

Heeft u vragen over het onderwijs bij Luzac? Dan kunt of bellen naar 035 – 6 721 039 of mailen naar [email protected]. Onze adviseurs staan klaar om al uw vragen te beantwoorden. Of u kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek op een vestiging bij u in de buurt.