Terug naar alle nieuwsberichten

Weer naar school, ondanks Corona

Het nieuwe schooljaar staat weer op het punt van beginnen. Natuurlijk houden wij serieus rekening met de Corona- epidemie. U kunt erop rekenen dat Luzac – net zoals in de periode voor de zomervakantie – goed voorbereid is om de veiligheid en gezondheid van leerlingen en medewerkers te kunnen garanderen.

Zo houden wij ons onverkort aan alle beschermende maatregelen, zoals anderhalve meter afstand tussen medewerkers en leerlingen en tussen leerlingen van 18 jaar en ouder, andere leerlingen en medewerkers. Zulke maatregelen vormen voor Luzac geen probleem door de kleinschaligheid waarin wij ons onderwijs altijd al organiseren. Voor Luzac geldt dat de RIVM-eisen als minimum gehanteerd worden.

De verplichte looproutes in gebouwen, de faciliteiten om handen en materialen te ontsmetten en schermen op belangrijke plaatsen zijn vanzelfsprekend weer beschikbaar en waar nodig zelfs aangevuld. Een nieuw punt van aandacht is de ventilatie in (school-)gebouwen. Tijdens de zomervakantie hebben wij waar nodig passende maatregelen getroffen, met als gevolg dat in alle schoolgebouwen van Luzac de luchtkwaliteit goed is. Wij zullen ontwikkelingen in deze blijven monitoren.

Mochten er vanuit de overheid aanvullende maatregelen volgen, zullen wij uiteraard daarop direct handelen. Alles wat nodig is om er een prettig en succesvol schooljaar van te maken, voor alle betrokkenen.

Kortom, wij zijn er klaar voor en kijken er enorm naar uit om onze leerlingen weer op school te verwelkomen.